MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Akselererer gjenvinning av plast

Norner vil sørge for at 750.000 tonn industrisekker i Europa lages med gjenvunnet plast. Slike sekker benyttes blant annet av kunstgjødsel-, sement-, plastråstoff- og mineralindustrien der Grenland har ledende aktører som kan bidra til at jomfruelig plast i denne type emballasje reduseres betydelig.

Tekst: Kine Myrvold

EU har et mål om at 50 prosent av plastemballasje skal materialgjenvinnes innen 2025. Nå ligger nivået på omtrent halvparten. For å nå målet må noe gjøres fort.

– Vi har jobbet med å få fortgang i sirkulærøkonomien innen plast lenge. Vi ser noen utfordringer med det, men også mange muligheter. Hovedutfordringen er at gjenvunnet plast i dag ikke har god nok kvalitet til å brukes på nytt, sier Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling i Norner.

STORT VOLUM INDUSTRISEKKER
Det beste og mest kjente eksempelet på et lukket kretsløp for plast, er pant av drikkeflasker. Norner ønsker å lage flere slike lukkede kretsløp. De vil satse på produkter som brukes i store volum, og som dermed vil gjøre en stor forskjell.

– Vi har sett på betydelige volumanvendelser der alle bruker en ganske lik spesifikasjon i sin emballasje. Et av disse områdene er såkalte «heavy duty shipping sacks» der opptil 25 kg innhold pakkes og videresendes på pall. Årlig forbruk i Europa er ca. 750.000 tonn, og her ser vi et stort potensial for å benytte gjenvunnet plast hvis vi kan sikre at kvalitetskravene opprettholdes, sier Kamfjord.

Sekkene er bygget opp av tre sjikt med plast. Norner vil at midtsjiktet i disse sekkene skal lages av gjenvunnet plast. De individuelle behovene til bedriftene kan dekkes i inner- og yttersjiktet.

MINERALGJØDSEL OG SEMENT
Sabic,som er en stor råstoffleverandør i midtøsten, og asiatiske Songwon er blant de som allerede har fått til å bruke 50 prosent gjenvunnet plast i sine sekker. Dette har de fått til ved å samle egne sekker inn igjen og benytte gjenvunnet sekkemateriale i midtsjiktet i nye sekker. Dette gjør de hver for seg på deler av sin produksjon og sikrer kvalitet ved å unngå at andre plasttyper blandes med de innsamlete sekkene i gjenvinningsprosessen.

Norner tenker enda større enn Sabic og Songwon. De vil at flere industrisegmenter skal samarbeide om et felles materialkretsløp på industrisekkene for å øke volumet, effektivisere logistikken og redusere kostnadene ved gjenvinning.

– I dag er gjenvunnet plast dyrere enn jomfruelig råvare, og vi må finne modeller som reduserer kostnader samtidig vi øker kvaliteten på resirkulert plast. To viktige faktorer i dette er volum og samarbeid, sier Kamfjord

– Vi har tidligere hatt dialog med flere av de store industriaktørene i regionen og dette syns de er interessant. Prosjektet er nå blitt fullfinansiert fra Handelens Miljøfond og vi har mottatt ett tonn med innsamlet industrisekker fra en ledende gjenvinner i Europa. I løpet av 2020 vil vi demonstrere at dette kan bli fremtidens industristandard.

Det hadde vært utrolig bra om Yara, Ineos og Norcem som pakker sine sementsekker i Sverige, kunne vært de første som lanserer en slik bærekraftig løsning og viser hvordan et felles materialkretsløp kan øke bruken av gjenvunnet plast betydelig.

EU jobber med modulerte miljøavgifter, og det er grunn til å forvente at det vil bli dyrere å bruke 100 prosent jomfruelig plast fremover. I sin nye aksjonsplan for sirkulær økonomi blir det også beskrevet at det kan komme krav til andel av gjenvunnet plast, der det er mulig.

– La oss være litt i forkant; ta miljøansvaret og unngå økte miljøavgifter, oppfordrer Kamfjord.

Når prosjektet er gjennomført på industrisekker, ser de for seg at metoden med felles, lukkede kretsløp kan overføres til andre bransjer.

– Jotun har vært i kontakt med oss fordi de ønsker å bruke gjenvunnet plast i sine malingspann. Malingsleverandøren Crown i England har fått til dette, så det er absolutt mulig. Vi jobber også med tilsvarende konsept for palletiseringsfolie, og ser potensialet i andre produktgrupper. Verden er nødt til å bli mer sirkulær og da må vi være med å skape flere lukkete materialkretsløp, sier Kamfjord

Norner er med andre ord godt i gang med å gjøres sin del for å nå EU sitt mål om 50 prosent materialgjenvinning av plast.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark