Arealer

Leter du etter lokasjon for din bedrift?

I regionen finnes flere attraktive næringsarealer, både sjønære og ferdigregulerte.  

På denne siden har vi laget en oversikt over noen aktører og lokasjoner i regionen.

Grenland har et mangfoldig næringsliv. Regionen er spesiell sterk innen prosessindustri, og er kjent for velutbygd industriell infrastruktur (kjølevann, kraft, etc.)

Vurderer du å utvide eller flytte din bedrift til Grenland? Invest in Grenland hjelper med: 

  • Å planlegge og gjennomføre delegasjonsbesøk til siter og bedrifter i Grenland.
  • Å identifisere nye forretningsmuligheter i Grenland.
  • Bransjespesifikk statistikk og data for Grenland
  • Forslag til egnede arealer eller lokaler.
  • Å etablere kontakt med relevant næringsliv, bedriftsnettverk/klynger, kommuner og øvrig virkemiddelapparat i Grenland
  • Informasjon om praktiske forhold ved det å etablere ny virksomhet i Norge og Grenland.

Ta kontakt.

Arealguiden er en portal som viser en oversikt over en regionen eller en kommunenes næringsarealer.

Er du på jakt etter en spesiell type areal? Eller arealer i en bestemt del av landet? Eller kanskje tilgang til kai er avgjørende? Bruk guiden for å finne og sammenligne arealer som passer dine behov.

Arealguiden har to sider for vår region: 

Grenland

Vestfold

Bratsberg har over 110.000m2 med næringseiendom samt ca 70.000m2 i utviklingspotensial. Dette finnes en rekke muligheter for de aktørene som vil etablere seg i denne regionen.

  • Med byutvikling som spesialfelt har vi siden starten i 2004 vokst til å bli en ledende eiendomsutvikler og markedsleder av næringseiendom i Grenland.  Vi bygger og utvikler nye næringskonsepter og moderniserer eksisterende næringsbygg.
  • I dag eier og drifter selskapet mange næringsparker og -eiendommer i Vestfold  og Telemark, og kundene er 280 virksomheter, store og små leietakere.
  • Vi løser de aller fleste henvendelser og ønsker å bistå virksomheter med å etablere seg i vår region.

Ta kontakt. 

 

Herøya Industripark dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte.

Herøya Industripark AS er parkens vertskap. Selskapet forvalter, drifter og utvikler parken.

Frier Vest er området hvor Grenland Havn IKS, i samarbeid med flere andre, jobber for utviklingen av et industriområde på inntil ti kvadratkilometer.  Området egner seg til de fleste typer næringsvirksomhet, men er spesielt passende for bedrifter som trenger tilgang til elektrisk kraft og kaikapasitet.

Frier Vest ligger i en fjordarm på vestsiden av Oslofjorden med god tilgang på infrastruktur. Regionen har en av Norges største prosessindustriklynger og god tilgang på kvalifisert arbeidskraft både basert på yrkesfag og universitet og høyskole. Grenland er spesielt godt egnet for arealkrevende virksomhet, da det er et av få områder langs Oslofjorden som fortsatt har tilgang på større areal med direkte adgang til utskipning med skip.

Ta kontakt.

I dag finner vi 40 bedrifter og ca. 300 ansatte i næringsparken som leverer produkter og tjenester innenfor et bredt spekter nasjonalt og internasjonalt. Samlet sett gir dette et sterkt grunnlagt for fremtidig vekst og utvikling i Kragerø Næringspark.

Ta kontakt.

Lønnebakke Næringspark AS har utviklet næringseiendom på et stort tomteområde rett øst for Langangen i Porsgrunn kommune. Totalt er tomteområdet regulert med 930 000 m2 og det har fått navnet Grenlandsporten.  Her er de første 10 næringstomter nå lagt ut for salg eller leie.

Område er regulert til industri, næring, handel, bensinstasjon/ladepunkt, bevertning og motell, og herfra er det korte avstander både til Grenland, Larvik og Sandefjord. 

Ta kontakt.

Haugan Næringspar er et stort logistikk- og næringsområde med meget sentral plassering ved E18 i gamle Vestfold. 

Haugan Næringspark kan tilby tomter fra 3 mål og oppover. Det ferdig regulerte næringsområdet er ca. 100 mål, hvorav 67 mål er ledig for etablering. 

Ta kontakt.

Området skal utvikles som en regional næringspark med nær tilknytning til E18 og sentral beliggenhet på vestsiden av Oslofjorden. Det planlegges en blanding av logistikk, industri, lager og kontor, og planen er å legge til rette for 250.000-300.000 m2 bruksareal ved full utnyttelse. Ved rundkjøringen i nordvest er det ønskelig med et servicesenter med elbil­ladere og tilhørende restaurant.

Ta kontakt. 

8

grunner til å være stolt av Telemark