MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bærekraftig betong

Betongprodusenten Aaltvedt jobber for å være en fremtidsrettet og bærekraftig aktør. De gjenbruker blant annet støv som oppstår i Eramet sin produksjon.

Tekst: Kine Myrvold Foto: Torbjørn Tandberg

 

– Blant betongprodusenter er vi i front når det kommer til å tenke miljø. Vi jobber strukturert for å bli en enda grønnere bedrift, sier Knut Arne Aaltvedt, daglig leder hos Aaltvedt.

 

MILJØBRIKETTER KAN GJØRE EN FORSKJELL
Miljøbriketter som lages i samarbeid med blant annet Eramet er et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Dette samarbeidet startet før begrepet sirkulærøkonomi var i fokus slik det er i dag.

Støv fra filtrene til smelteverksgiganten Eramet sendes til Aaltvedt som støper støvet inn i miljøbriketter. Deretter bruker Eramet brikettene i sin produksjon.

– Utregninger viser at dersom vi produserer 100.000 tonn briketter, tilsvarer det en CO2-reduksjon på ca. 80.000 tonn, sier Aaltvedt.

I fjor produserte de ca. 80.000 tonn briketter. Produksjonsanlegget har en kapasitet på 250.000 tonn. Produksjonen er styrt av etterspørselen. For å øke produksjonen jobber de med å finne ut av hvordan produktene kan bli et enda bedre råstoff for smelteindustrien.

– Vi har ansatt en egen prosessoperatør som kjenner smelteindustrien godt. Sammen med oss ser han på ulike sammensetninger i steinen. Målet er å øke produksjonen og å få nyttiggjort råstoffene bedre, forteller den daglige lederen.

STEIN SOM RENSER LUFTA
Det kan bære med seg fordeler å velge belegningsstein fremfor asfalt.

– Man kan tilegne forskjellige egenskaper til belegningsstein etter behov. For eksempel kan man få en NOx-reduserende stein. NOx er giftig for mennesker og finnes blant annet i eksos fra biler. For å få en NOx-reduserende stein tilsetter man noe i betongen som gjør at den tiltrekker seg NOx fra lufta når det er sol. Da skiller steinen ut nitrater og man får en stein som renser lufta, sier Aaltvedt.

Sement har et høyt miljøavtrykk, men er nødvendig for å produsere steinen. Aaltvedt velger å kjøpe sement fra Norcem.

– Vi bruker så lite sement som mulig, og jobber for å finne ut av hvordan vi kan bruke enda mindre. Norcem er den aktøren som er best på CO2-rensing. De har mange spennende prosjekter for å bli bedre på miljø, sier han.

STEIN KAN HJELPE I EKSTREMVÆR
Statistikk viser at vi kommer til å oppleve mer styrtregn i fremtiden. Når det regner renner vannet ned i overvannsnettet. Med store mengder vann på kort tid kan overvannsnettet fylles opp. Det kan føre til betydelige skader på infrastrukturen.

– Ved å bruke belegningsstein i stede for asfalt kan man få bukt med overvannsproblemet. Da får man et drenerende veidekke som håndterer vannet på stedet, og overvannsnettet blir ikke overbelastet, sier Aaltvedt.

En annen fordel med bruk av stein er at man kan bygge opp et dekke under, med membran som samler opp avfallsstoffer. Da får man også kontroll på disse. Legger man videre til et fordrøyningsbasseng kan regnvannet i tillegg gjenbrukes.

– Tar vi vare på regnvannet kan vi bruke dette til å vanne plenen eller skylle ned i do. Pr i dag bruker vi dyrebart drikkevann til disse formålene, sier han.

FARLIG AVFALL KAN BLI BÆREKRAFTIG I FREMTIDEN
Et annet potensielt marked for betongprodusenten er deponering av farlig avfall. En mulighet er å støpe inn det farlige avfallet for å beholde det i dagens form. Baktanken er enkel: Det man i dag anser som farlig avfall, kan bli ansett som bærekraftig om 50 eller 100 år.

– Det å støpe inn avfallet på den måten er ikke blitt gjort før, og kan være vårt neste trekk, sier Aaltvedt.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark