MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bane NOR Eiendom satser på knutepunktutvikling

– Vi ønsker å være en bærekraftig samfunnsutvikler på og rundt stasjonene i alle byene i Vestfold og Telemark, sier prosjektsjef Svein Olav Ellingsen i Bane NOR Eiendom. – På denne måten vil vi være med på å styrke byenes konkurransekraft, forklarer han.

 Tekst: Tom Helgesen Foto: Vegard Giskehaug

Satstingen vil redusere behovet for forflytninger og tilrettelegger for effektiv og miljøvennlig transport. – Våre prosjekter øker tilbudet på attraktive kontor- og næringslokaler og attraktive, urbane boliger i regionen. Et ledd i satstingen er derfor å styrke bemanningen i Skien, og Skienkontorets ambisjoner er å jobbe med Vestfold og Telemark fylke samlet, forteller Ellingsen.

Stor eiendomsbesitter

Bane NOR Eiendom er en stor eiendomsbesitter i distriktet, og selskapet ønsker å være pådriver og samarbeidspartner i prosjekter i både Holmestrand, Horten, Tønsberg, Torp, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien. I Porsgrunn har de realisert det nye Comfort Hotel Porsgrunn på Kammerherreløkka rett ved stasjonen, og nytt kontorbygg med tilhørende parkeringsanlegg under bakken. Samtidig er ny områdereguleringsplan for det framtidige Knutepunkt Porsgrunn under arbeid, så her skjer ting!

Eneeier av byutviklingsprosjektet Skien Brygge 

– Etter at vi kjøpte tidligere havnearealer av Grenland Havn IKS, er vi eneeier av byutviklingsprosjektet Skien Brygge, sier Tom Roger Rystad, nyansatt prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Utviklingsområdet ligger tett ved sentrum, og Skien Brygge vil fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende bykjerne. Et offentlig gatenett og offentlige plasser og brygger vil også sikre allmenn tilgjengelighet til vannet.

Svein Olav Ellingsen og Tom Roger Rystad

Fundamenteres i elva

– Skien Brygge vil ligge vestvendt og solrikt til ved vassdraget, og den ytre rekken av hus skal rett og slett fundamenteres i elva. Områdereguleringsplanen definerer området som sentrumsareal med boliger, næring, handel og kultur. Planen ble enstemmig vedtatt av Skien bystyre i desember 2016, og utbyggingsavtale for første fase ble vedtatt i desember 2019, forteller Rystad. Sammen med Skien Boligbyggelag og R8 Property utvikles nå første kvartal i prosjektet, og det skal inneholde kontorer, næring og boliger.

Nytt hotell

– Vi har også inngått intensjonsavtale for å oppføre et nytt Choice Comfort hotell. Inkludert hotellet planlegges det til sammen ca. 13 000 m2 BTA over parkeringskjeller, og byggestart for selve hotellet blir i første kvartal til neste år, sier han. På Skien Brygge er utviklingsarealet på hele 55 000 m2, og nærheten til kollektivknutepunktet er rundt ett minutt. Noe særlig bedre er det jo ikke mulig å få det. Arbeidet med å utvikle dette området vil foregå over flere år, med forventet ferdigstillelse i 2030.

Knutepunkt Porsgrunn

Grenland, bestående av kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, er Norges største landbaserte industriregion. Industrien er på vei inn i det grønne skiftet. Tradisjonsrike virksomheter er under omstilling og nye virksomheter er under etablering. Google har kjøpt opp en stor eiendom i Skien, og Bamble kommune er valgt ut i en videre evalueringsprosess som vertskommune for en ny batterifabrikk.

Det lokale vekstpotensialet og ambisiøse miljømål, sammen med de positive effektene av Eidangerparsellen og utbyggingen av InterCity gjennom Vestfold, er pådrivere for Porsgrunn kommunes initiativ om å tilrettelegge for utvikling på og nær Porsgrunn stasjon. Eidangerparsellen er ført fram til eksisterende Porsgrunn stasjon der også en framtidig Grenlandsbane er tenkt koblet på. – Med midler fra Bypakke Grenland finansieres nå en områdereguleringsplan der målet er nødvendige areal-avklaringer for framtidig jernbane og byutvikling. Planarbeidet bygger på mulighetsstudier utarbeidet i et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Bane NOR der formålet er kollektivknutepunkt og sentrumsformål, sier Ellingsen.

Utarbeidet reguleringsplan for Eidanger stasjon

Sammen med Eidanger Boligutvikling, et selskap eid av Clemens Eiendom og Øygarden Eiendom, er det utarbeidet reguleringsplan for Eidanger stasjon og tilliggende sandtak. – Stasjonen og sporarealer er regulert til kombinert formål med mulighet for konvertering til bolig og næring når jernbanerelaterte aktiviteter er nærmere avklart. I sandtaket er det tilrettelagt for å bygge boliger i form av rekkehus og blokker, forteller Ellingsen i Bane NOR Eiendom. – Det regulerte arealet er samlet på 110 daa, og Bane NOR Eiendoms del av dette utgjør 33 daa. Arbeidet med reguleringsplanen er forsert for å ta i mot overskuddsmasser fra bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn, forklarer han. Her blir altså utbyggingsformålet delt mellom jernbanevirksomhet, næring og boliger, men noen endelig dato for ferdigstillelse er ikke satt. Når det gjelder avstand til kollektivknutepunkt, er det også her kort vei til lokalbusser og ekspressbusser.

16 moderne leiligheter i Snipetorplia i Skien

Bane NOR Eiendom ferdigstilte i fjor boligprosjektet Snipetorplia i samarbeid med Betonmast Eiendom. Prosjektet omfatter 16 moderne leiligheter, fordelt på syv to- og tremannsboliger. – Snipetorplia har en sentral beliggenhet og samtidig fin utsikt over byen, og prosjektet ble planlagt i tett og god dialog med vernemyndighetene, forteller Ellingsen. Resultatet er et boligkompleks med moderne formspråk som både tilpasser seg og fremmer kontrastene til den verneverdige bebyggelsen i Snipetorp. Bydelen er nemlig Skiens eldste og er et attraktivt og fredet boligstrøk.

 

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark