MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det kan bli slutt på utslipp av legemiddelrester

Sykehuset Telemark blir landets første sykehus med et fullskala renseanlegg. Anlegget er en del av et forskningsprosjekt i regi av Sustaintech og har som mål å forhindre spredning av antibiotika­resistente bakterier og miljøgifter.

Tekst: Tanja Reine Foto: Vegard Giskehaug

Prosjektet har både et folkehelseperspektiv og et miljøperspektiv. Antibiotika-resistens er en økende trussel. Det samme gjelder utslipp av farlige miljøgifter som kan skade omgivelsene. Å finne en løsning på dette vil ha stor betydning globalt, selv om vi i Norge ikke er blant verstingene når det gjelder antibiotikabruk, sier Trond Ingebretsen. Han er daglig leder i miljøteknologiselskapet Sustaintech. De har utviklet en ny teknologi for å rense ut rester fra farmasøytiske produkter fra avløpsvann. Med støtte fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark, samarbeider de med Sykehuset Telemark, NIVA, Trosvik Maritime og Oslo Universitetssykehus for å teste teknologien.

TROND INGEBRETSEN viser frem to vannprøver hentet fra Sykehuset Telemark. Den ene er renset av Sustaintech, den andre ikke. – Vi tappet disse prøvene på en tilfeldig tirsdag. I den urensede vannprøven fant vi 270 av 380 kjente antibiotika- resistente bakterietyper og etter rensing er det kun tre av dem igjen. Det viser hvor effektiv denne metoden er. Forhåpentligvis kan myndighetene snart stille krav til at det skal installeres et slikt renseanlegg på alle sykehus og sykehjem, sier Ingebretsen.

Utslipp av legemiddelrester,
bakterier og virus

Antibiotikaresistens har lenge vært et økende folkehelseproblem. Medisin-rester og bakterier i avløpsvannet havner i havet eller spres i slam på et jorde. Til slutt kan det ende opp i kjøttet du spiser til middag. Særlig i Nord-Amerika og på kontinentet er problemet stort, men frem til nå har det vært for dyrt å gjøre noe med.

– Hvis vi lykkes med dette har vi for første gang funnet en løsning som er bærekraftig. Vi har satt sammen teknologi på en ny og smart måte for å rense utslippsvann for miljøgifter og bakterier. Det fungerer som et lite prosessanlegg med teknologi fra oljeplattformer, slått sammen med klassisk vannrensing. Målet er å hindre spredning av anti-biotika og utvikling av antibiotika-resistens, og å sørge for at det som slippes ut fra sykehusene er renset og trygt, sier Ingebretsen.

Pilotprosjektet er ferdig gjennomført, og høsten 2021 skal et fullskala test-anlegg stå klart i Skien.

– Det blir spennende å se i hvor stor grad det vil fungere og hva det vil koste å installere og drifte for et sykehus. Det ser lovende ut, og hypotesene våre er foreløpig blitt bekreftet. Vi klarer å rense vannet slik at så godt som alle antibiotikaresistente bakterier drepes og ødelegges, sier Trond Ingebretsen.

Han håper teknologien skal kunne installeres på sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner.

–  For storsamfunnet er dette et viktig trinn på vei mot å redusere videre spredning og utbredelse av resistens. For Sustaintech kan dette være starten på et internasjonalt gjennombrudd og en massiv verdiskaping i Grenland, sier han.

Grønt sykehus

– Får du antibiotikaresitente bakterier inn i kroppen, er det mange medi-siner som ikke kan hjelpe deg. Dette er teknologi verden trenger, sier Annette Fure, utviklingsdirektør ved Sykehuset Telemark.

Hun tror forskningsprosjektet vil gi en pekepinn på hvor stort utslipps-problemet er og om det er variasjoner i utslippene i løpet av året.

– Som sykehus har vi full oversikt over hva vi gir av medisiner, og nå kan vi måle hvor mye som ender opp i avløpsvannet. Vi setter pris på å få være med å utvikle teknologi som kan bedre miljøet mange steder i verden. Det viser at vi er med å ta ansvar for å finne løsningen på et globalt problem, sier Fure.

Innovativt prosjekt

– Antibiotikaresistens er et enormt og økende samfunnsproblem som må angripes på mange fronter. Det innovative i dette prosjektet er først og fremst at forskerne sikter på å etablere renseanlegg nær utslippskilden ved det enkelte sykehus. Gevinsten for samfunnet vil være stor dersom de klarer å utvikle et lite og rimelig anlegg som effektivt hindrer utslipp som er potensielt svært skadelige for miljø og helse, sier Sven Tore Løkslid, styreleder i Regionalt forskingsfond Vestfold og Telemark.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark