MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Elektrolysører kan eliminere CO2-utslipp for Yara

Nel Hydrogen satser stort med sitt nye pilotanlegg på Herøya. Sammen med Yara skal de se om elektrolysører kan erstatte naturgass og kull i deres gjødselproduksjon.

Tekst: Kine Myrvold Foto: Nel Hydrogen

 

Nel Hydrogen har i mange år hatt produksjonshall på Notodden. Nå flytter de produksjonen til Herøya og skalerer opp betydelig.  På Herøya blir det også et pilotprosjekt med Yara. Prosjektet har fått støtte av Pilot-E-ordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

– Pilotprosjektet innebærer for vår del å utvikle neste generasjon elektrolysører som på sikt skal kunne bidra til å eliminere CO2-utslipp fra produksjon av mineralgjødsel, sier Bjørn Simonsen, kommunikasjonsdirektør i Nel Hydrogen.

 

FREMSKRITT FOR HYDROGENTEKNOLOGIEN

At Yara bruker elektrolysører i sin mineralgjødsel-produksjon er ikke noe nytt. Gjødselproduktene til Yara baserer seg på ammoniakk, som består av nitrogen og hydrogen. Frem til 1991 var det elektrolysørene til Nel som var kilden til hydrogen. Den gangen ble elektrolysørene utkonkurrert av fossil energi. Nå er hydrogenteknologien igjen konkurransedyktig. 

– Nel har kontinuerlig jobbet med teknologiutvikling, og forbedret elektrolysørene siden de første ble bygget i 1927. Elektrolysøren vi skal levere inn i Pilot-E prosjektet vil være mer kompakt, ha større kapasitet, og totalt sett være mer energieffektiv enn nåværende plattform. Når det er sagt forbedrer vi stadig den eksisterende teknologien også, som er industrireferansen der ute i dag. Det er den vi nå skalerer opp produksjonen av. Det tar tid for nye generasjoner teknologi å etablere seg i markedet. Vi må hele tiden jobbe med både nåværende og fremtidige teknologi for å beholde konkurranseevnen, sier Simonsen.

 

10 GANGER STØRRE PRODUKSJON

I det nye pilotanlegget på Herøya kan Nel Hydrogen produsere mer enn 10 ganger så mange elektrolysører som tidligere. Det blir en topp moderne, fullautomatisert produksjonslinje, og vil på sikt kunne ha flere hundre ansatte lokalt.

– I tillegg til piloten med Yara, har vi nylig signert en stor kontrakt med Nikola Motors, som er produsent av hydrogenlastebiler. Vi ser også at det satses på hydrogen i flere bransjer fremover, noe som er veldig spennende for oss. Vårt produkt bidrar til å redusere CO2-utslipp betydelig og er et produkt for fremtiden, sier Simonsen.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark