MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr ”godt år”. Et velvalgt navn for en industriaktør som har på agendaen å bidra til gode avlinger nær sagt world-wide. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya. Full­elektrifisering av ammoniakkfabrikken vil kunne gi mange nye, gode år for prosessindustri og arbeidsplasser i Grenland.

TEKST: Jan Georg Iversen FOTO: Vegard Giskehaug

Trio med historiske ambisjoner

Yara, Statkraft og Aker Horizons har inngått en intensjonsavtale om partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge. Yaras fabrikk i Porsgrunn er første prosjekt og kan bli et av de største klima­tiltakene i norsk industrihistorie.

Avtalen innebærer et samarbeid om å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya. Gitt tilgjengelig kraft og myndighetenes støtte, kan prosjektet realiseres innen fem til syv år. Dermed er et av Norges største utslippspunkt fjernet.

– Når tre sterke selskaper setter seg sammen, kan jeg ikke annet enn å være optimist, sier Per Knudsen, Yaras forskningssjef. – Strøm er kritisk faktor nummer 1. Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft og sitter med viktig kunnskap og nyttige nøkler. Aker Horizons vil bidra med avgjørende prosjekteringskompetanse. Og vi i Yara kan ammoniakk, hydrogen og drift.

Fra 800 000 til null

Yaras elektrifisering vil fjerne 800 000 tonn årlige utslipp av klimagasser. Dette er ca. 1,5 prosent av Norges samlede utslipp (2019) og tilsvarer mer enn 300 000 fossile personbiler. Et mildt sagt viktig bidrag til at Norge når klima­målene knyttet til Paris-avtalen, og en forutsetning for at Grenland skal bli en klimapositiv industriregion.

Grønn kraft, lokal signatur

I Sluiskil i Nederland skal Yara bygge et elektrolyseanlegg på 100 megawatt for produksjon av grønn ammoniakk. Strømmen hentes fra Ørsteds hav­vindanlegg Borssele 1 og 2. I Yaras ammoniakkfabrikk i australske Pilbara er det solen som skal være kraftkilden.

På Herøya i Porsgrunn er det det norske ”gullet” som gjelder: grønn, fornybar vannkraft!

”Gammel” teknologi,
ny effektivitet

Den norske tradisjonen med hydrogen- og ammoniakk­produksjon ved hjelp av elektrolysører startet med Hydro. Yara (i Glomfjord) benyttet metoden fram til 1991. Da ble vannkraft erstattet med natur­gass for å sikre videre, lønnsom drift. Strømmen var blitt for dyr!

Nye effektive elektrolysører vil bli installert, hvor blant annet de lokale aktørene Nel Hydrogen og HydrogenPRO kan bli mulige leverandører. Og som prikken over i-en i et miljø­perspektiv: Begge er, som Yara, etablert i Herøya Industripark! Mer kortreist og rasjonelt kan det ikke bli!

Elektrifiseringen av fabrikken er et gigantisk løft. Bare ett kjent tilsvarende prosjekt er større enn Yara sitt, nemlig industrisamarbeidet mellom stålkonsernet SSAB, gruveselskapet LKAB og energiselskapet Vattenfall, som skal lede den svenske hydrogenrevolusjonen.

Er det på Herøya den norske hydrogen­revolusjonen starter?

Konkurransekraft krever tempo

Per Knudsen, forskingssjef

– Norcem fikk midler til sin CCS-satsning. Fantastisk, men det tok 15 år. I Norge har mye skjedd for langsomt. Nå tror jeg politikerne har modnet. De ser at Europa holder et kjempehøyt tempo og forstår at farten må opp! sier Per Knudsen. Som også hevder at innovasjonsterskelen for Yaras prosjekt er lavere enn for karbonfangsten i Brevik.

 

Ikke likegyldig hvor strømmen benyttes

Odd-Arne Lorentsen, senior strategi- og endringsleder*

Yaras senior strategi- og endringsleder, Odd-Arne Lorentsen, er også glødende engasjert i tema kraft.

– Dette er snakk om norsk kraft­foredlende industri. Det ligger noe i det begrepet … En viss utveksling på tvers av landegrenser vil det være, men vi må ikke glemme at det er bedre butikk å bruke strømmen her hjemme enn å selge den til utlandet. Ikke minst når man tar arbeidsplasser – med ringvirkninger – med i betraktningen, sier Lorentsen. Om en mulig fremdrift, sier han:

– Med nødvendig støtte og rammeverk vil Yaras prosjektet kunne være i drift i 2026!*

Per Knudsen og Odd -Arne Lorentsen

 

*Odd-Arne Lorentsen har etter artikkelen ble skrevet gått over i en ny stilling utenfor Yara. 

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark