MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Etableringer søkes til grønn industripark

– Frier Vest vil bidra til å styrke Grenland som landets industrihovedstad, sier Geir Vala. Snart er Norges største industripark en realitet, og flere store aktører har allerede meldt sin interesse.

– Skal vi tiltrekke oss nye aktører, må vi kunne tilby store områder med god infrastruktur. Og det har vi her, sier Geir Vala, som fra mai i år overtok som daglig leder i Frier Vest Holding AS. Selskapet er godt i gang med utviklingen av industriområdet Frier Vest, og Vala ser frem til å ta imot ny industri.

Geir Vala, Frier Vest Holding AS

Bane, sjø og vei

– Vi har sett at det er begrenset med muligheter for større aktører som ønsker å etablere seg i regionen. Trenger du mer enn 30-50 mål er det få områder som tilfredsstiller kravene til infrastruktur og nærhet til havn. Derfor er Frier Vest et kjempe-spennende område. Vi har til-strekkelige arealer, strøm og vann, og i tillegg har vi befolkningen og myndighetene med oss, sier Geir Vala.

Ambisjonen er å gjennomføre reguleringsplanen for Frier Vest fase 2 innen sommeren 2022, og starte byggingen året etter. I planene ligger også etableringen av en ny og moderne havneterminal som skal betjene industrien i området.

– Snart kan vi ønske ny industri velkommen, sier Vala, som håper planene for Grenlandsbanen vil åpne opp for at det nye industriområdet også får jernbaneforbindelse.

– Dette er fortsatt noe frem i tid, men vi legger til grunn at det vil bli etablert et sidespor inn til Frier Vest når banen står ferdig. Det betyr at området vil få sjøtransport, jernbane-spor og kort distanse til flyplass. Vi får da en veldig god infrastruktur. I tillegg jobbes det med å bygge ut E18, slik at regionen også får en bedre veiforbindelse, sier han.

Grønn industri

Frier Vest blir et industriområde spesielt tilpasset bærekraftig virksomhet, og vil være et att-raktivt område for grønn og fremtidsrettet industri.

– Planene for Frier Vest samsvarer godt med norske myndigheters fokus på indu-striell vekst og sysselsetting innenfor bærekraftig industri. Det vil være avgjørende at de som etablerer seg her kan tilfredsstille de økende klima- og miljøkravene vi ser i samfunnet for øvrig. I tillegg ønsker vi å knytte til oss energiaktører som gjør det interessant for store selskaper å etablere seg her. Det er mye som tyder på at det fremtidige energi-behovet i regionen blir stort, og da er det naturlig å samarbeide med en nasjonal energiaktør, sier Geir Vala.

Området har allerede tiltrukket seg flere store interessenter, og den nyansatte lederen er trygg på at det blir attraktivt å være en del av industri-fellesskapet på Frier Vest.

– Vår viktigste fordel er regionen vi er i. Det handler om så mye mer enn areal, vann og energi. Kompetanse og politisk vilje er kjempeviktig, og Frier Vest er et industriområde som Grenland ønsker og heier på, sier han.

Dette er Frier Vest:

Frier Vest er området hvor flere aktører, blant annet Bamble kommune, Ineos og Grenland Havn IK, gjennom flere år har jobbet for å utvikle et industriområde på inntil 10 kvadratkilometer.

Selskapet Frier Vest Holding AS driver nå arbeidet og er eid av Bamble kommune og Grenland Havn IKS. Roy Vardheim er styreleder og Geir Vala er daglig leder i selskapet.

Frier Vest Holding utvikler i første trinn et område på om lag 0,4 km2 av et totalt regulert næringsområde på 3,2 km2. Det er planlagt ytterligere 3,7 km2 i fase 2. Området egner seg til de fleste typer næringsvirksomhet, men er spesielt passende for bedrifter som trenger tilgang til elektrisk kraft og kai-kapasitet.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark