MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Flere kvinner gir bedre beslutninger

I løpet av de neste fire årene skal teknologiselskapet ABB øke kvinne­andelen i ledelsen og ved nyansettelser. – Vi må vise unge jenter at det er attraktivt å jobbe i tekniske bedrifter, sier direktør for distribusjons­løsninger i ABB Torgunn Osmundsen.

Tekst: Tanja Reine Foto: Vegard Giskehaug

Det internasjonale teknologiselskapet ABB er verdens-ledende innen flere felt, og opererer i en manns-dominert bransje. Som en del av sin fremtidsstrategi jobber bedriften for å øke andelen kvinner både i ledelsen og ved nyansettelser.

Torgunn Osmundsen, direktør for distribusjonsløsninger i ABB

– Vi ønsker at kvinneandelen ved nyansettelser skal opp i 30 prosent, og vi vil ha 25 prosent kvinner i ledelsen. Totalt er vi 17 prosent kvinner i bedriften i Skien, så vi har en vei å gå sier Torgunn Osmundsen. Hun begynte som økonomi-sjef for ABB distribusjonsløsninger i 2012, og er i dag direktør for ABBs tre fabrikker og servicevirksomhet i Skien.

– Jeg har alltid hatt stor interesse for drift, produksjon og industri, så jeg har aldri angret på at jeg takket ja til å bli leder. Jeg har ikke teknisk utdannelse, men det er nok av kompetanse i selskapet slik at jeg kan fokusere på strategi og ledelse, sier hun.

Øke kvinneandelen

Målet om økt kvinneandel er en del av ABBs satsning på mangfold og inkludering. Osmundsen tror en mer kjønnsbalansert ansattgruppe vil gi bedre beslutninger og høyere effektivitet.

– Dette gjelder alle mangfolds-dimensjonene. Vi får en annen dybde i diskusjonene på jobb når gruppen er sammensatt av personer med ulik bakgrunn og kjønn. Summen av dette gir bedre beslutninger, som vil resultere i bedre lønnsomhet, sier hun. Videre understreker hun at ABB også ønsker å tiltrekke seg søkere i ulik alder og med ulik etnisk bakgrunn.

– ABB er platinumpartner i ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i tekniske bedrifter, og er en del av MAK, en norsk organisasjon som arbeider systematisk med endring rundt mangfold, likhet og inkludering. Vi jobber strategisk for å nå målet vårt om økt mangfold, forteller Osmundsen.

Vil nå ut til jenter

– Vi ønsker alltid å ansette de beste kandidatene til alle jobber, og arbeidet med å øke kvinneandelen starter lenge før jobbintervjuet. Det er færre kvinner som velger tekniske utdanninger, derfor forsøker vi å påvirke jenter helt ned i grunnskolealder ved å vise dem at teknologi er en spennende retning å gå. Jeg håper også at vår innsats for det grønne skiftet og økt bærekraft i samfunnet kan påvirke valg av utdanning, sier Osmundsen.

ABB har arrangert egne familie-dager for å vekke barns nysgjerrighet for teknologi og besøker videregående skoler og karrieredager på USN, NTNU og andre universiteter.

– Vi jobber for å være synlige og vise at vi har en stor bredde av spennende yrker, som kan tiltrekke seg alle kjønn, sier Osmundsen.

Strategien har så langt fungert. Osmundsen viser til at flere nyut-dannede kvinner har blitt ansatt i ABB den siste tiden.

–Det er for tidlig å si om dette er en trend, men jeg synes det ser veldig positivt ut så langt. Vi har som mål å alltid ha en kvinne på kandidatlisten når vi har ledige stillinger, så da er det om og gjøre å nå ut til nok kvinnelige søkere, sier hun.

 

Lunch and learn

Annenhver måned arrangerer ABB lunch and learn, som blant annet innebærer at kvinner internt eller fra andre selskaper kommer på besøk og forteller om sin karrierevei og hvordan de jobber med mangfold og endring. Torgunn Osmundsen tror det er viktig å trekke frem kvinner i fagstillinger og lederstillinger som kan være forbilder og være med på å gjøre lederrollen mer attraktiv.

– Mange opplever at det er en barriere å bli leder, og det kan jeg kjenne meg igjen i selv også. Men vi er jo like dyktige som menn, og det er ikke så krevende å være leder som en del kanskje tenker. Jeg tror vi må synliggjøre flere dyktige kvinner, og gi unge jenter noen forbilder som viser dem at det er mulig, sier hun.

Dette er ABB:

ABB er Skiens største private bedrift med over 700 ansatte. Selskapet er en del av den inter­nasjonale ABB-gruppen med rundt 105 000 ansatte i cirka 100 land. Fabrikkene i Skien utvikler og produserer brytere som står i strømnettet, lavspenttavler og nettstasjoner.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark