MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Floodegården: Et fremtidsrettet kompetansehus der næringsliv og aktivitet kan møtes

Et fremtidsrettet kompetansehus der næringsliv og aktivitet møtes

Da Bratsberg Næringseiendom og Rose Eiendom AS gikk sammen om å danne selskapet Bratsberg Rose, var det to, solide eiendomsaktører i distriktet som forente kreftene sine. – Vi har troen på utviklingen av sentrum og attraktiviteten til Porsgrunn, sier Simon S. Stordalen, administrerende direktør i Bratsberg Næringseiendom.

TEKST: Tom Helgesen FOTO: Vegard Giskehaug

I Floodegården, i hjertet av Porsgrunn sentrum, er bevaring gjennom bruk et viktig element, og her er altså Bratsberg Rose i ferd med å transformere en eksisterende eiendom til et topp moderne kontorbygg. Ja, et bygg som vil få en energi- og miljøklassifisering som kalles ”Breeam in Use – Very Good”. – Med ”Breeam in Use” kartlegger vi den eksisterende bygningsmassen for å avdekke de områdene som har størst potensial for forbedringer. Målet er å oppnå optimale drifts- og vedlikehold-strategier og samle inn FDV-informasjon (forvaltning-, drift- og vedlikeholds-informasjon), forteller Stordalen.

Fra venstre, Bård Hansen Havenstrøm, daglig leder Børve Borchsenius, Malin Betten Hansen, utleiesjef Bratsberg Næringseiendom, Simon Stordalen, administrerende direktør Bratsberg Næringseiendom, Christian Svarstad, daglig leder Rose Eiendom AS, Annik

Gangavstand til knutepunktet

Vi har tatt en prat med tre av leietagerne i bygget for å høre hva de synes om de nye kontorlokalitetene som tar form i Floodegården. Anniken Fægri Damm-Larsen, regiondirektør i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, er godt fornøyd med at det nye regionkontoret til Innovasjon Norge blir plassert i gangavstand til knute-punktet rundt Porsgrunn stasjon.  – Dette er enkelt og til-gjengelig, noe som er viktig både for våre ansatte og kunder. Porsgrunn er bra plassert i regionen vår, for vi har kunder og samarbeidspartnere vi til daglig jobber med i alle de 23 kommunene i Vestfold og Telemark, sier hun.

Viktig med bærekraft

– I en tid hvor bærekraft og gjenbruk er høyt oppe på dagsorden, i hvilken grad er dette ivaretatt i Floodegården, mener du?

– Vi håper på et bygg hvor det blir en kombinasjon av det beste fra tidligere, med nye og ”kule” løsninger.  I vårt eget kontor i Floodegården ønsker vi oss en atmosfære som er både ”fresh”,” trendy” og ikke minst bærekraftig.  Vi planlegger for gjenbruk både av eksteriør og interiør i våre lokaler, forteller Anniken Fægri Damm-Larsen.

Innovasjon Norge Vestfold og Telemark ønsker å bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. I tillegg profilerer selskapet norsk næringsliv og Norge som reisemål og tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.

Fantastisk utstillingsvindu mot Storgata

Børve Borchsenius Arkitekter vurderte flere alternativer for nye lokaler, men ett av de viktigste kriteriene var fortsatt å være en del av Porsgrunn sentrum. – Da Bratsberg Rose kom opp med Floodegården som et alternativ, ble det treff på flere av våre behov. Her får vi samlet oss i ett bygg, vi får større fleksibilitet i måten vi jobber på, og vi får et fantastisk utstillingsvindu mot Storgata, sier Bård Havenstrøm Hansen, daglig leder i det velrenommerte arkitektkontoret. Han fremhever også at den sentrumsnære beliggenheten med kort avstand til kollektivknutepunktene er svært positivt.

Langsiktige klima- og miljømål

Børve Borchsenius Arkitekter ønsker selv å være en pådriver for å skape bærekraftig arkitektur. – Vårt langsiktige klima- og miljømål er klimanøytral prosjektering. Det at Floodegården nå blir ”Breeam In-Use”-sertifisert, synes vi er veldig bra og under-bygger våre verdier for samfunn, klima og miljø med mer gjenbruk, god material-bruk og redusert energibruk, forklarer Havenstrøm Hansen.

Børve Borchsenius Arkitekter er svært positive til at dette blir et bygg for fremtidsrettet kompetanse, og de gleder seg til å bli kjent med sine nye naboer for å skape nye relasjoner og se nye muligheter. Arkitektkontoret i Porsgrunn, med sammenhengende drift i byen siden 1889, er faktisk landets, og trolig Nordens, eldste arkitektkontor. Med sine 36 ansatte er de også det største arkitektkontoret i Telemark. De er ikke med i noen kjede, er frittstående og uavhengige, og selskapet eies av de ansatte. Staben består av sivilarkitekter/master i arkitektur, ingeniører, 3D-illustratør og administrasjon og oppdragsgiverne er både offentlige og private med hovedvekt i Vestfold og Telemark.

Nærhet til jernbane og universitet

– Hvorfor valgte Cemit Digital AS å satse med Bratsberg Rose og flytte inn i Floodegården? 

– Vi har god erfaring med Bratsberg fra tidligere, og vi opplever dem som løsningsorienterte, sier Arve Stravrum–Tång, administrerende direktør i Cemit Digital AS. Noen andre viktige punkter for Cemit er det sentrums-nære, de andre leietakerne i bygget, miljøprofilen og ikke minst nærhet til jernbane og universitet. For Cemit som leietager er det selvsagt vesentlig at de samarbeider med aktører som tar miljøet på alvor.

Postkort
Floodegården, 1953
image001
Floodegården, 2021

Optimaliserer infrastrukturen på jernbanen

– Ikke alle leserne er kanskje klar over hva Cemit Digital AS jobber med?

Vi utvikler løsninger som til enhver tid sikrer at man har kontroll på og estimerer tilstanden til blant annet jernbanens spor og kjøreledninger.

Dette gjør vi for å optimalisere infrastrukturen på jernbanen og sikre bedre drift. På denne måten øker konkurransekraften til jernbanen som er den mest miljøvennlige og arealeffektive transportformen av mennesker og gods, forteller Stavrum-Tång.

Målsetting om å skape 300 nye arbeidsplasser

– Vi har en meget sterk bransje-kompetanse, som sammen med vår utviklingskompetanse innen AI og software, skaper vår unike løsning. Selskapet er ungt, for vi har bare eksistert i to og et halvt år, men likevel har vi pr. i dag 38 ansatte. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn, med avdelinger i Oslo, Stockholm og Hannover med ambisjoner om videre internasjonalisering. Tilbakemelding fra markedet viser at dette er løsninger markedet trenger og fremtiden ser meget lys ut med flere viktige aktører i bransjen på våre kundeliste. Målsettingen vår er å skape 300 nye arbeidsplasser, mange av dem i Porsgrunn, innen utgangen av 2025, forteller en optimistisk Stavrum-Tång.

Bratsberg Næringseiendom

Bratsberg Næringseiendom er regionens største private eiendomsaktør med ca 115 000 m2 næringseiendom. De eier og forvalter egne bygg, og i tillegg har selskapet ca 40 000 m2 under prosjekt. Eiendomsselskapets 14 ansatte har bred kompetanse på utleie, drift, forvaltning, økonomi og prosjekt.

Bratsberg Næringseiendom er ledende utvikler av næringseiendom og byutviklingsprosjekter med hovedfokus i Telemark og Vestfold. Hovedtyngden av porteføljen er plassert i Skien og Porsgrunn. Selskapet var tidlig en av de første aktørene innen eiendomsutvikling som hadde klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp fra bygg i sin miljøstrategi. Bratsberg Nærings­eiendom har som mål å være en pådriver for å utvikle gode og miljøvennlige eiendomsprosjekter.

Rose Eiendom AS

Rose Eiendom AS er et eiendoms­selskap med base i Porsgrunn, som med sine investeringer og sin kompetanse, har som målsetting å bidra til attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling i sitt lokale marked. Bratsberg Rose-samarbeidet er et godt eksempel på dette. Rose utvikler eiendom fra ide til nøkkel­ferdige bygg – og har bred erfaring innen prosjekt- og byggeledelse samt forvaltning av fast eiendom.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark