Asplan Viak

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Former samfunnet – ser mennesket

Annonse:

Asplan Viak er et av landets fremste rådgivende selskap for ingeniør- og arkitektur. Ikke bare det, i dette firmaet er det et brennende engasjement for miljø- og klimautfordringene. Les om noen av firmaets eksempler på bærekraftig arkitektur her.

Visjonen til Asplan Viak er å bidra til å skape et bedre samfunn i tråd med en bærekraftig utvikling. Det var også en selvfølge å velge medlemskap i FNs Global Compact, verdens største initiativ som skal sikre at næringslivet tar samfunnsansvar.

– Det er naturlig for oss å styre etter en strategi for samfunnsansvar, som er tuftet på FNs bærekrafts-mål, sier leder i Asplan Viaks avdeling i Skien, Skjalg Fredheim. – Vi forplikter oss til å drive egen virksomhet i tråd med prinsippene. Gjennom vår kompetanse kan vi påvirke i konkrete prosjekter, sier han videre.

Mange av rådgiverne i Asplan Viak har solid klima- og miljøkompetan-se. De har et genuint engasjement for å hjelpe kundene med å utvikle gode miljøprosjekter og finne klimavennlige løsninger. Bedriften har også vedtatt egen miljøpolitikk og pekt ut integrert energidesign, miljøvennlig materialvalg, god arealplanlegging og vann som viktige områder i deres klima- og miljørådgivning. Asplan Viak har også inngått samarbeidsavtale med Ingeniører Uten Grenser, om levering av kompetanse til bistandsprosjekter. Bærekraftige prosjekter

Miljø er i høysetet når Asplan Viak utvikler prosjekter. Et av dem er Powerhouse Telemark, et av fire Powerhouse i Norge.
Bygget skal stå klart i 2020 og er et resultat av samarbeid mellom Skanska, Snøhetta og Asplan Viak. Den «grønne diamanten» er et plusshus som produserer mer ren og fornybar energi enn det for- bruker over livsløpet på 60 år. Normalt forbruker bygg enorme mengder energi, noe som gjør Powerhouse til et ekstremt frem-overlent og miljøvennlig prosjekt. Et annet spennende prosjekt Asplan Viak har jobbet med, er Prestejordet. Her har Asplan Viak gjennomført en mulighetsstudie for etablering av 100 leiligheter i tidligere Skien videregående skole. Prestejordet Eiendom AS kjøpte i 2018 eiendommen av Telemark Fylkeskommune med klausul om miljøbasert utvikling, hvor utgangspunktet var at så mye som mulig av den eksisterende bygningsmassen skulle tas i bruk som boligareal. Store deler av sko-lebyggene har gode arkitektoniske kvaliteter og viste seg å kunne gjenbrukes i prosessen med å gjøre om skolen til boligbygg. Slik gjenbruk kan potensielt gi et kostnadsfortrinn, lavere miljø- belastning og historisk kontinuitet. Skoleanlegget fra 60-tallet er del
av Skiens identitet, og de markante arkitektoniske virkemidlene videre- føres i de nye byggene som skal settes opp. Vant Oslo arkitekturtriennale Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival. I år skal Oslo arkitekturtriennale utforske nye måter å forme samfunnet på, med utgangs-punkt ”degrowth” – nedvekst på norsk. Asplan Viaks bidrag til den åpne konkurransen i forbindelse med festivalen, stakk av med seieren. Det betyr at de får stille ut sitt pro-sjekt, et flytende bibliotek kalt ‘Herøya Industrial Floating Library’ (H.I.F.L), under festivalen. H.I.F.L skal fasilitere presentasjoner av Grenlands industrivirksomhet sammen med offentlig foredrag og debattprogram om vanskeligheter rundt vekst.
– Dette er jeg veldig stolt av og jeg er glad vi kan sette våre klimavennlige prosjekter på kartet, sier Fredheim.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark