MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fremtidens bank er grønn

Flere banker rigger seg for fremtiden ved å tenke grønt. I juni går startskuddet for SpareBank 1 Sørøst-Norge. Banken blir Norges sjuende største, og skal ha fokus på bærekraft i hele verdikjeden.

Tekst: Tanja Reine Foto: Vegard Giskehaug

Per Halvorsen

Om få år vil bærekraft være en nødvendighet, derfor tenker vi bærekraft fra dag én, sier Per Halvorsen, administrerende direktør i SpareBank 1 Telemark. I juni fusjonerer de med SpareBank 1 BV, og blir til SpareBank 1 Sørøst-Norge. Den nye banken får 540 ansatte og 95 milliarder kroner i forvaltningskapital, og skal ledes av Halvorsen.

– Vi skal bygge en ny kultur og en ny identitet, og den skal være grønn, sier han.

Strengere krav

Per Halvorsen tror bankenes ramme-betingelser vil bli skjerpet i årene fremover, spesielt når det gjelder bærekraft. Det blir økt bevissthet når det gjelder finansieringskilder, og dette vil påvirke hele verdikjeden.

– Obligasjonslånene, som er vår primære lånekilde, vil i mye høyere grad enn i dag bestå av grønne obligasjoner. Altså penger som er tuftet på bære-kraftige investeringer. Fremtidens bank er også mer bevisst på hvem som får låne penger. Søker du lån til en virksomhet som ikke driver bærekraftig, ser jeg for meg at vi vil kreve at du forplikter deg til forbedringer. Hvis du ikke ønsker dette vil du i verste fall ikke få låne penger av oss, sier han.

Intern kompetanse

– Skal du vær en stor aktør i dag, forventes det at du har en tydelig bevissthet rundt dette med bærekraft, og det innebærer mye mer enn å resirkulere papiret. Vi må sikre at alle ansatte har nok kompetanse, gode retningslinjer for å drifte bærekraftig og gi relevante råd til kundene våre, sier Per Halvorsen.

I nye SpareBank 1 Sørøst-Norge skal han bygge kompetanse internt for å få alle ansatte med på en grønn tankegang som skal gjennomsyre driften.

– Du vil jo heller låne penger av, eller spare hos, en bank som tenker bærekraftig, enn en som ikke gjør det. Med den økende bevisstheten i befolk-ningen er jeg sikker på at dette vil være en nødvendighet for alle store og små bedrifter. Vi må kunne rådgi både oppstartsselskaper som søker grønne støtteordninger og etablerte bedrifter som møter krav om grønn omstilling. Bankbransjen er så stor og viktig at vi kan legge premisser og gå i front for å vise hvordan dette kan gjøres, sier han.

Slik blir SpareBank 1 Sørøst-Norge:

  • 540 ansatte. 3 med bærekraft i stillingsbeskrivelsen, resten med bærekraft som del av jobben de gjør.
  •  95 milliarder i forvaltningskapital.
  • Nytt hovedkontor på Torp.
  • Alle bankens 17 filialer består.
  • Klimamål: 7 % reduksjon i utslipp per krone i verdiskapning fra både drift og utlånsportefølje hvert år.
  • Planlegger utstedelse av første grønne obligasjon i 2021.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark