MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gjenvinning av matavfall til ny mat

Utenfor Tønsberg ligger Den Magiske Fabrikken. Gjennom samarbeid, innovasjon og kretsløpstankegang bidrar man her til en fremtidsrettet næringsutvikling.

Tekst: Kine Myrvold

Ved biogassanlegget Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfallet fra ca. 1,2 mill innbyggere fra store deler av Østlandet, deriblant Grenlandsregionen, sammen med næringsavfall og husdyrgjødsel fra landbruket i gamle Vestfold fylke. Dette gjenvinnes til klimavennlig biogass som erstatter fossilt drivstoff, samt biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.

– Den Magiske Fabrikken har høy klimanytte på produkter og tjenester. Fabrikken spiller en viktig rolle for næringsutviklingen i regionen, blant annet i tilknytning til landbruket og investeringer i lagringsplass og spredningsteknologi for biogjødsel, sier Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef i Greve Biogass.

Miljøkrav i offentlige anbud har sikret avsetning på biogassen. Dette har, i tillegg til det gode samarbeidet med landbruket og innovative lokalpolitikere, vært viktige suksessfaktorer.

Benytter biogassen lokalt
Den klimavennlige biogassen som produseres ved Den Magiske Fabrikken, brukes til å erstatte fossilt drivstoff. Biogassen benyttes på busser og renovasjonsbiler i Grenland og Vestfold, på busser i Moss og en del av de kommunale kjøretøyene i Horten.

Restedyret er en av bussene som kjører på biogass fra de grønne avfallsposene våre. Denne bussen har rullet på veiene i Grenland siden 2016. Målet er å skape oppmerksomhet rundt kildesortering og mengden matavfall.

Forskning, innovasjon og testing
Forskning, innovasjon og testing av nye teknologiske og biologiske løsninger, mot en sirkulærøkonomi, er en stor del av det daglige arbeidet ved Den Magiske Fabrikken.

– Å lage kretsløp som er positive i et miljø- og klimaperspektiv samt økonomisk lønnsomme, er essensielt for fremtidens bærekraftige løsninger. Den Magiske Fabrikken er en yngleplass for forskning og utvikling av nye bærekraftige løsninger, sier hun.

Den Magiske Fabrikken er et unikt samarbeid mellom selskaper på tvers av bransjer og landegrenser, som vekker interesse både lokalt og internasjonalt. Fremover har de mange spennende prosjekter, i tett samarbeid med både forskningsmiljøer og andre samarbeidspartnere. Blant annet bedre utnyttelse av emballasje og feilsorteringer i matavfallet, nye og optimaliserte biogjødselprodukter og et fullskala veksthus med bobleteknologi kan nevnes.

Veksthus isoleres med såpebobler
I tilknytning til biogassanlegg, finner du pilotveksthuset til Reklima. Dette er et bobleveksthus som bruker 80-90 prosent mindre energi enn et ordinært veksthus.

Veksthuset er semilukket, og har doble vegger hvor såpebobler fungerer som isolasjon. Boblene bidrar til å skygge for sola når det er varmt, og holder varmen inne når det er kaldt.
I veksthusetbenyttes en helt ny teknologi for dyrkning, som kalles Digeponics.

– I veksthuset dyrkes det tomater. Tomatplantene vokser i meitemarkkompost, og gjødsles med biogjødsel fra kildesortert matavfall. I tillegg benyttes grønn CO2 for å øke fotosyntesen og gi optimal plantevekst, sier Ross Lind.

Klimatomatene selges i utvalgte Meny-butikker i Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

Vesar (avfallsselskapet i Vestfold) har etablert et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til Den Magiske Fabrikken rettet spesielt mot barn og unge, med mål om økt kildesortering, kunnskap om bærekraft, fornybar energi og en mer miljøvennlig adferd.

Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom Greve Biogass, Air Liquide Skagerak, Reklima, Lindum og Vesar. I tillegg har de samarbeid med andre industrielle selskaper, forskningsmiljøer og landbruket.

Greve Biogass AS er eid av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan, Skien, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Deres overordnede formål og samfunnsansvar er å bidra til kontinuitet og grønn verdiskaping gjennom utvikling av verdikjeder basert på biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og slam, og ved klimavennlig produksjon av mat fra biogjødsel og grønn CO2.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark