MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse

 Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 er luket bort. I august ble det snevret ned til en håndfull gjenværende lokasjoner. 

Mye taler for at Grenland og Frier Vest ligger godt an. Tomta og beliggenheten ”tikker av” på svært mange av de viktige boksene, mener Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS.

 

Tekst: Jan Georg Iversen Foto: Vegard Giskehaug

 

-Konkurransen er hard. Det er mange gode kandidater. Nå har vi gjort det vi kan, og vi har det vi har. Jeg har vært med på så mye opp igjennom at jeg ikke tar noe på forskudd, men mage-følelsen er god. Nå er vi i ”kvarten”.

Roy Vardheim, styreleder Frier Vest

Når hele landet kriger om å få den samme etableringen til nettopp sin tomt, sin kommune og sitt distrikt, sier det seg selv at det er noe stort på gang …

HVEM?

Panasonic, Equinor og Hydro utgjør det strategiske samarbeidsprosjektet Joint Battery Initiative. De ser nå på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batteri-virksomhet i Norge:

Panasonic Corporation – ledende innenfor utvikling av elektroniske teknologier og batteriteknologi. 528 datter-selskaper og 72 tilknyttede selskaper med til sammen ca. 275 000 ansatte.

 Equinor – den største operatøren på norsk sokkel og en stadig viktigere aktør også innenfor fornybar energi. På plass i mer enn 30 land med tilsammen ca. 22 000 ansatte.

 Hydro – selskapet i dette trekløveret med tettest tilknytning til Grenland og Frier Vests nærområder. Mer enn 100 års erfaring fra fornybar energi og utvikling av industriell teknologi. Base i Norge med virksomhet i om lag 40 land, og tilsammen ca. 35 000 ansatte.

Frier Vest Holding er heleid av Grenland Havn IKS, som igjen eies av de tre grenlandskommunene Bamble, Porsgrunn og Skien.

HVA?

En batterifabrikk i den størrelsen det her er snakk om, vil trenge opptil 2000 ansatte faglærte operatører og personell med høyere utdanning. I tillegg skaper den ringvirkninger i hele verdikjeden, slik at det er snakk om mellom 7000 og 10 000 arbeidsplasser , sier konsern-direktør for Hydro Energi, Arvid Moss til Teknisk Ukeblad 28.1.21.

Morrow, selskapet der Gjelstens Noah er hovedeier, er allerede kommet langt med planleggingen av en til-svarende storskala battericellefabrikk i Arendal. Deres anslag er neppe skivebom og kan indikere hva det potensielt kan bli snakk om på Frier Vest i Bamble:

Investeringer i størrelsesorden 30–45 milliarder kroner.

Årlig eksportverdi (for én slik batteri-fabrikk!) antas å være minst 20 milliarder kroner.

Til sammenligning er dagens totale fastlandseksport ca. 470 milliarder.

HVOR?

Frier Vest har ervervet og utvikler et område på 400 dekar langs vestsiden av Frierfjorden.

– Primæroppgaven vår var å utvikle området på nedsiden av veien, blant annet med ny, stor havn, sier Roy Vardheim. – Så kom batteriprosjektet på banen med sitt enorme arealbehov, og da sikret vi oss også det store området på oversiden av veien. Tomta egner seg ypperlig til ny bærekraftig industri, og vi kommer til å starte regulerings-prosjektet uavhengig av den potensielle batterifabrikken. Vi har stor tro på Frier Vest!

… OG HVORFOR IKKE?

Noen må til slutt vinne kampen om dette attraktive industriprosjektet, som vil føre med seg tusenvis av arbeidsplasser. Og hvorfor ikke Frier Vest? Roy Vardheim mener vi har det som skal til:

– Grenland bør ligge veldig godt an.
Industrihistorikken vår er én ting. Den kan ikke annet enn å tale til vår fordel. I tillegg kan Frier Vest tilby en svært egnet tomt, nok kraft, enkel tilgang til kjølevann (en kritisk faktor!), fantastisk god infrastruktur med havn nær sagt vegg-i-vegg med fabrikken – og dermed enkel tilgang til Europa.

Jeg tror det er lett å få kompetansen hit. Det bør også telle. Frier Vest ligger få minutter fra E18, togforbindelsen til Oslo er blitt god, kjøreturen til en rekke byer på Østlandet og Sørlandet er kort. I tillegg til all kompetansen vi har i området, tror jeg det vil være aktuelt for mange å pendle hit, sier Vardheim.

– Få også med at vi er glade for at det er akkurat denne etableringen vi konkurrerer om. Dette er et høyst realistisk prosjekt med svært seriøse og kompetente aktører!

Da gjenstår bare å vente i spenning –for Vardheim, Frier Vest, Bamble kommune og hele Grenland.

 

Det går enten rett vest –
eller til Frier Vest
.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

8

grunner til å være stolt av Telemark