Grenland Havnn ha rnylig fått på plass en testhall i samarbeid med Agility Subsea Fabrication AS

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Grenland Havn – et fyrtårn for norsk eksportindustri

Grenland Havn forventer sterk vekst i godstransporten de neste årene og sammen med industrien i Grenland ruster de opp for fremtiden gjennom investeringer i digitalisering og havnekapasitet.  

Tekst: Kine Myrvold

Med et godsomslag på 12 millioner tonn årlig, som er 80 prosent mer enn Oslo Havn, er Grenland Havn en av de største og viktigste havnene i Norge, og en viktig grunn til at store industriaktører etablerer seg i Telemark. Den siste i rekken er Agility Subsea Fabrication.

Tidligere har Agility Subsea Fabrication hatt delproduksjon og maskineringsaktivitet i Porsgrunn og Langesund, i tillegg til Skien og Tønsberg. Nå er de i gang med en omstrukturering av selskapet, der de skal flytte all «hjemmeproduksjon» til én lokasjon i Grenland, samt outsource deler av produksjonen til utlandet. Med denne omstruktureringen har de nå høyere leveransekapasitet enn noensinne.

Stor fordel med industriområde

Valget falt på Grenland av flere grunner, blant annet tilgang til kompetent arbeidskraft i regionen, lokalisering i en etablert industripark, svært god tilrettelegging fra grenlandskommunene, samt at selskapet allerede var godt etablert i Skien.

– Vi har behov for en testhall der vi, våre kunder og våre kunders kunder, kan teste vårt produkt sammen med deres tilhørende utstyr. Det er en stor fordel å være etablert i et industriområde med tilgang til havn, både med tanke på at det er plass til en slik stor testhall, men også er det kostnadseffektivt å dele havna med flere, sier Tove Ljungquist, CEO i Agility Subsea Fabrication AS.

Agility Subsea Fabrication produserer undervanns-systemer til utstyrsleverandører som BakerHuges, TechnipFMC, Aker Solutions og One Subsea. Siden 1985 og fram til i dag har selskapet produsert rundt 500 subsea-strukturer, som er installert i nær alle verdenshav. Et typisk produkt de leverer er store, tunge manifolder. Disse krever høy presisjon både når det kommet til toleranser og til sveising av sofistikerte materialer. Produktene må testes før de installeres, og dette vil foregå i den nye testhallen.

– Hallen vi bygde for Agility Subsea Fabrication er 1700 kvadratmeter stor og takhøyden er 27 meter. Det er store krav til at fundamentet skal tåle tunge ting, så den er laget med 132 tonn armeringsjern, sier Torben Jepsen, assisterende havnedirektør i Grenland Havn IKS.

Fleksible løsninger

Grenland Havn tilbyr fleksible løsninger og erfarer at moderne havnevirksomhet utvikler seg i retning industripark, med de tilbud det innebærer. Digitalisering ligger til grunn for utvikling av autonome skip og farvannet i Grenland vil bli det første i landet som blir trafikkert av autonome fartøy. Grenland Havn har lang erfaring med å tilrettelegge for industrietablering og drar nytte av regionens komparative fortrinn og mobiliserer industriklusteret i Grenland for å fremme næringsutvikling.

-Mineralgjødsel fra Yara, sement fra Norcem, og plast-pellets fra Ineos – det er bare noen av produktene som transporteres fra Grenland og ut i verden. Det at vi er godt tilknyttet jernbane og vei, gjør at vi er et knutepunkt for transport, sier Jepsen.

Over flere år har det pågått et arbeid for å sikre fremtidig areal for industri i Grenland. Grenland Havn er aktiv pådriver i prosjektet Frier Vest ved å etablere infrastruktur for fremtidige industrivirksomheter. Størrelsen på området tilsvarer fem ganger arealet til Oslo sentrum og størrelsen gjør at dette er et prosjekt av regional og nasjonal betydning.

Klimanøytral

Industrien i Grenland har satt seg som mål å bli klimanøytral i fremtiden, og det legges derfor vekt på å etablere bærekraftige bedrifter. Det er satt ambisiøse mål både i Norge og EU om å overføre betydelige deler av varetransport fra vei til sjø og jernbane fremover for å redusere utslipp.

– Vi føler oss trygge på at Grenland Havn går en lys fremtid i møte, sier Jepsen.

Om Grenland Havn

– Forvalter havner og tilknyttet eiendom i Grenland og driver målrettet tilrettelegging for etablering av ny virksomhet i regionen.

-Grenland Havn legger spesielt til rette for aktører som bidrar til at Grenland blir en klimapositiv næringsklynge i fremtiden.

-2800 skipsanløp pr år og et godsomslag på 12 millioner tonn.

– Ukentlige avganger til Rotterdam (Nederland), Gøteborg, Gent (Belgia), Immingham (England), Stavanger og Bergen. 

– I tillegg til oppgaver av kommersiell art har Grenland Havn også ansvar for forvaltning av farleden i Telemark.

– Interkommunalt selskap eid med like deler av Skien, Porsgrunn og Bamble kommune.

 

 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark