MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, Regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H2 er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

Tekst: Jan Georg Iversen Foto: Vegard Giskehaug

 

Det handler om hvilken rolle Norge – og Grenland, landets tyngste industri-region – skal ha, for ikke å si ta, innenfor hydrogennæringen. Men først: Hvorfor denne ’hypen’? Hva er det geniale med hydrogen? Siljan Vestby behøvde ingen betenkningstid:

– Hydrogen som næring vil bli megastor, fordi hydrogen på en rekke områder kan erstatte fossilt drivstoff og brensel. Hydrogen kan i stor grad erstatte kull i Europa. Skipsmotorer kan konverteres fra diesel til hydrogen/ammoniakk som drivstoff. Tungtran-sport – ”grønn transport” – er et satsings-område. Uten at verden går ”all in” på hydrogen, er det umulig å nå målene i Paris-avtalen. Derfor er mange land allerede langt fremme på hydrogen.

Green Industry Cluster og Industrial Green Tech.

Kjører din neste bil på hydrogen?

Det snakkes om en eksportverdi på én milliard euro innen 2031. Det høres ambisiøst ut, men Irene Siljan Vestby tror anslaget faktisk kan vise seg å være for lavt. Hun ser heller ikke bort fra at hydrogen kan bli stort for vanlige privatbiler.

– Elbilene har sin epoke nå. Hydrogenbiler kan bli en tilsvarende boom! I hydrogennettverket jobber vi med å utvikle hydrogenøkosystemet i regionen – for å etablere og videreutvikle flere verdikjeder.

Grenland – Europas hydrogenhovedstad?

Nettverket Siljan Vestby snakker om, er Hydrogennettverket Telemark–Vestfold. Med undertittelen på vei mot en klimapositiv industriregion. Et industri- og kompetansetungt fellesskap med 18 deltakere. I styringsgruppen sitter representanter for Yara, Herøya Industri-park, Nel Hydrogen, Universitetet i Sørøst-Norge, Green Industry Cluster og SINTEF Industri.

Nettverkets hårete visjon er å bli ”Den meste attraktive regionen i Norge og Europa for utvikling og etablering av industriell hydrogenteknologi”. Syv ulike ambisjoner, som heller ikke er beskjedne,
er definert. Vi tar med en av dem:
Regionen skal bli …

Regjeringens flaggskip innenfor hydrogen

Ja, hvorfor ikke? Veikartet for en klimapositiv industriregion er for lengst utviklet på oppdrag fra Industrial Green Tech. Ambisjonen er å være i mål i 2040 – ti år før resten av Europa. Og, viktigst av alt, i Grenland er vi allerede kommet svært langt. Yara skal full-elektrifisere ammoniakkfabrikken på Herøya og kutte fra dagens 800 000 tonn CO2-utslipp/år – til null!

To av de aller mest spennende nye teknologiaktørene innenfor hydrogen er allerede etablert på Herøya: HydrogenPro og NEL. HydorgenPro har flyttet testsenteret sitt med to 40-fots containere fra Tyskland til Herøya og inngår samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). De ”hyrer” fem ingeniørstudenter som skal jobbe med teknologisk videreutvikling. Noen steinkast unna er NEL i gang med å bygge ny elektrolyseproduksjon.

USN arbeider med å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sikkerhet og beredskap på hydrogen. Det å håndtere hydrogen på en trygg måte – og kompetanse rundt dette – er viktig og vil bli etterspurt. Og dette er bare noe av alt det spennende som allerede skjer her!

Hydrogenstasjonen på Herøya

Regjeringens hydrogenstrategi

ble lansert i fjor sommer. Under kapittelet Industrien, står det blant annet:

Norge er, og skal fortsette å være, et attraktivt land for fremtidsrettet industri å investere i. Derfor er det viktig å legge til rette for en effektiv og konkurranse-dyktig industri som vil gi verdiskaping også i lavutslippssamfunnet. (…) Hydro-genet som i dag brukes er nesten utelukkende produsert ved reformering av naturgass uten fangst og lagring av CO2 (CCS). Det medfører store utslipp. Dersom CCS blir anvendt eller produksjonen gjøres ved elektrolyse, vil utslippene bli redusert betydelig.

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Regjeringen har et uttalt mål om at klimagassutslippene da skal være redusert i størrelsesorden 90 – 95 prosent.

Konklusjon:

Skal målene nås, og det skal de jo, kommer vi ikke utenom hydrogen.

Hydrogen vil garantert være en mega-industri innen kort tid, med eller uten Norge i førersetet! Oppsummert dreier dette seg om to mulige scenarioer: Enten gå fra å være en olje-eksportnasjon til å bli en hydrogen-importnasjon. Eller – nyttig-gjøre historikken og forspranget vårt og ta den naturlige lederrollen innenfor hydrogen. Noe som forutsetter politisk backing og nok kraft til en akseptabel pris. Aktørene i Vestfold og Telemark er definitivt klar og inviterer gjerne flere til samarbeidet.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark