Nel Hydrogen

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hydrogenens høyborg

– Det er fasinerende, sier Bjørn Simonsen om hydrogen og hydrogenteknologi.

Bjørn Simonsen har hatt B interesse for klima og bruk en av hydrogen lenge før han ble sjef for investorkontakt.

– Det er jo en no brainer! Vi har vann, sol og vind over hele verden. Det er ressursene som skal til for å generere og lagre fornybar og klimavennlig energi, sier han videre.
I Nel jobber de med å utvikle verdens fremste hydrogenteknologi. Teknologi for produksjon, lagring og fylling av hydrogen inngår i hydrogenstasjoner Nel etablerer. Bedriften er i dag den største leverandøren av elektrolysebaserte hydrogengenera-torer globalt, med en omfattende produktportefølje. – Elektrolysørene bruker vann og strøm som «råstoff» for å produsere hydrogen. Brukes det i for eksempel en bil med brenselcelle, blir det til strøm og vann igjen, forklarer Simonsen.
Elektrolyseprosessen går ut på å spalte H2O-molekylet til hydrogen-molekyler og oksygenmolekyler. Hydrogen er ypperlig som energi-bærer. I konkurranse med batterier er en hydrogenløsning både lettere og raskere å fylle opp. Brenselcelleteknologi for transportsektoren er allerede i bruk, både på land og til sjøs. Nå handler det om å gjøre det billigere og enklere.

VIL FORANDRE VERDEN

Nel er en bedrift som ønsker å forandre verden. Dét er de godt i gang med.
I 1927 ble det første, lille elektrolyse-anlegget installert av Norsk Hydro, som er opphavet til Nel. Den gang skulle teknologien brukes i produksjon av kunstgjødsel. På det tids-punktet var dette den billigste metoden. Likevel tok det ikke mange årene før olje, gass og kull ble det foretrukne valget for gjødselproduksjon.

– Det var fordi det var billigere, forklarer Simonsen.
Billig, men lite klimavennlig. – Snart 100 år etter at elektrolyse var den foretrukne teknologien for å produsere hydrogen, er fornybar energi i ferd med å bli såpass billig at flere store industriaktører ser mot elektrolyse for å produsere hydrogen igjen. Det er litt artig, sier Simonsen. Han jobber målrettet for, og er overbevist om, at fornybart hydrogen vil erstatte kull, naturgass og olje, både som innsatsfaktor i industrien og som drivstoff. – Imidlertid er det en utfordring å endre et system som allerede funge-rer fint.
Det er her teknologien kommer inn, kommenterer Simonsen.

Han mener at det må utvikles noe som er minst like bra – helst bedre -enn det som eksisterer i dag. Det må også være billigere. – Insentiver er fine for å sette i gang en markedsendring, men teknologien må klare seg på egen hånd om det skal være noe poeng, mener Simonsen og fortsetter: – Det er det fine med hydrogen.

Bruksmessig er den minst like bra som det vi har i dag, og forretningsmodellen fungerer, skala er nøkkelen.

TROR PÅ ENDRING

Simonsen er utdannet sivilingeniør ved NTNU, innenfor energi- og prosessteknikk. Han har blant annet jobbet med forskning på hydrogen-teknologi. I 2014 ble han ansatt i Nel i forbindelse med børsnoteringen av selskapet. Da hadde han ansvar for forretningsutvikling. Nå har han hovedansvaret for å holde dialogen med eksisterende og nye investorer i Nel, i tillegg til selskapskommunikasjon

– Det som er så kult med hydrogen, er at det er tilgjengelig til bruk i dag. Teknologien eksisterer og råstoffet finnes overalt. Det er ingen høytsvevende fremtidsgreie! Simonsen mener vi er på rett vei.

– Men det krever mer statlig initiativ og engasjement for å få i gang samfunnsnyttige og klimavennlige løsninger basert på hydrogen her i Norge. Spesielt om man ønsker norske arbeidsplasser tilknyttet denne næringen. Det skjer veldig mye internasjonalt nå, sier Simonsen.
Han mener det er en unik mulighet til å dra nytte av, og videreutvikle kompetansen vi har på prosess og elkraft her i Norge.

– Jeg håper at den nasjonale hydrogenstrategien som kommer i løpet av året legger opp til en nasjonal storsatsing på hydrogen.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark