MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jens satser på grønn vekst

Han er blitt headhuntet til jobber i Statoil, Statkraft og Orkla, men jobben som konsernsjef i Skagerak Energi søkte han selv. Bli kjent med Jens Bjørn Staff, som tiltrådte som toppsjef
i Skagerak på hjemmekontor!


30. mars 2020 var første arbeidsdag for Jens Bjørn Staff i ny jobb. Den startet han med å koble seg på PCen hjemme i huset sitt i Larvik.
– Det var ganske spesielt. Jeg kjente Skagerak Energi godt fra min tid i Statkraft, men jeg kjente ikke noen av mine nye kolleger. Hele landet var nedstengt som følge av korona-pandemien, så det var ikke noe poeng å dra på kontoret i Porsgrunn, forteller han.

VIKITIG Å SE OPERATIV VIRKSOMHET 
Fra mai åpnet Skagerak delvis opp kontorene igjen for sine medarbeidere. Da ble det mulig å møte kollegene han tidligere bare hadde møtt på PC-skjermen. Ikke minst var det viktig for ham å få se den operative virksomheten med egne øyne.
– Disse møtene er utrolig viktige for å forstå selskapet bedre. Det er ute i linjen virksomheten i all hovedsak foregår. Jeg har møtt folk som brenner for jobben sin og det er veldig inspirerende for meg, sier Jens.
Han berømmer det arbeidet de gjør ute i driften, ikke minst i krevende beredskapssituasjoner som under pandemien. Samtidig som han blir mer kjent med organisasjonen ser han både mulighetene og utfordringene i arbeidet med å utvikle konsernet videre.
– Skal vi bevege oss i nye retninger, må vi kanskje jobbe litt annerledes enn i dag. Jeg opplever at det er bred motivasjon i selskapet til å jobbe på tvers og samarbeide om nye muligheter, selv om dette kanskje av og til er vanskeligere i praksis enn i teorien.

Sindig totning med langsiktige planer
Da landet ble rammet av pandemien ble også kraftbransjen rammet av et historisk prisfall. Den sindige totningen lar ikke dét bringe ham ut av fatning.
– Jeg er opptatt av at vi ser langsiktig. Det vil over tid bli en økt etterspørsel etter grønn energi, og kraftprisen er i det korte bildet hydrologisk drevet i denne bransjen, sier han.
53-åringen kom til Skagerak fra stillingen som konserndirektør for økonomi og finans (CFO) i Orkla og hadde før det tilsvarende stilling i Statkraft. På CVen har han også flere ulike lederstillinger fra tiden i Statoil Energi og Detaljhandel, Posten Norge, IKEA og PwC.
Nå leder han et konsern som har et av landets største nettselskap (Skagerak Nett), en betydelig egenproduksjon av vannkraft (Skagerak Kraft) og eier og driver fjernvarmevirksomhet (Skagerak Varme). Konsernet skal også satse på nye forretningsområder. Lave kraftpriser i år endrer ikke på dette.
– Vi er vant til å tenke langsiktig i denne bransjen. Resultatene våre de siste årene har vært gode, og vi har dermed en solid finansiell plattform for ny vekst.

VIL VIDREFØRE OG UTVIKLE DEN INDUSTRIELLE ARVEN 
Staff påpeker at Skagerak har hovedsete i en av Norges historiske tyngste industriregioner. Det er en arv han er opptatt av at både fornybarbransjen og regionen skal ta vare på.
– Grenland er fortsatt en av Norges viktigste industriregioner, men nå er det grønn industri som gjelder. Det er mye på gang i vårt område. Googles planer for et datasenter i Skien er kjent for de fleste. Regjeringen har bestemt seg for å støtte karbonfangstprosjektet til Norcem i Brevik, Elkem ønsker å bygge en ny fabrikk for batterimaterialer på Herøya.
– Utover fjorden mot Bamble er det også ting som skjer, for eksempel er utbyggingsplanene for Frier Vest veldig spennende. Vi ser på vår rolle å være en aktør som muliggjør økt satsning på grønn industri og økt elektrifisering fremover. Det grønne skiftet er rett og slett ikke mulig å få til uten fornybarbransjen.

PÅ LAG MED EN GRØNN FREMTID
Jens understreker viktigheten av at energibransjen og industrien spiller på lag. Som gammel fotballspiller trekker han parallellen til fotballbanen.
– Å spille på lag betyr å skape noe større enn summen av hver enkelt person og hvert enkelt selskap. Å spille på lag betyr å si ja, betyr å gi gode pasninger til kollegaer og samarbeidspartnere og betyr å bidra til scoringer. Å spille på lag betyr å tenke på fellesskapets beste, selv om det betyr at du må anstrenge deg litt ekstra og noen ganger ofre egen kortsiktig vinning. Det er viktig at vi spiller på lag slik at vi kan utvikle oss sammen og bli enda bedre, erklærer han.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark