POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tilgang på nok energi, er et av de viktigste etableringskriteriene for de største og mest kraftkrevende industribedriftene. Som en av Norges største kraftprodusenter, bidrar Skagerak Energi derfor til å gi Grenland og Telemark et betydelig konkurransefortrinn i kampen om nye industrietableringer.

– En viktig del av vår strategi, er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i vår region. I mer enn 100 år har kraftselskapet sørget for lys og varme i alle hjem, og kraft til den industrielle utviklingen som har bidratt til regionens velstand, sier Kristian Norheim, konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi.  

Et gigantisk solcelleanlegg bekler taket på Skagerak Arena

Stor kapasitet
Skagerak Energi er et av Norges største kraftselskap. Konsernet har en årlig kraftproduksjon på ca. 5700 GWh og 194 000 nettkunder. – Vårt hovedfokus er at det alltid skal være strøm til lys og varme, og til industriens smelteovner. Vi er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi er lokalkjente, og er der når du trenger oss.

Tilsvarer en tankbil i timen
Som et eksempel på Skageraks leveringskapasitet, nevner Norheim kraftbehovet til det nye datasenteret som er under planlegging på Gromstul i Skien. – Datasenteret vil få et kraftbehov på 500 MW (megawatt). Det kan Skagerak levere. Dersom datasenteret for eksempel skulle fått levert tilsvarende «kraftpakke» basert på olje, måtte de tatt i mot en tankbil i timen!

Et lokomotiv i utviklingen
– Vi mener det er viktig at regionen fortsatt har et sterkt og vitalt energiselskap. I fremtiden kommer energibransjen til å endre seg. Skagerak Energi ønsker å være et lokomotiv i denne utviklingen. Vi vil bidra til å skape ny vekst og nye muligheter, sier Norheim. -Men veksten må skje på en måte som tar vare på ressursene og miljøet. Vi skal produsere og levere ren energi for en bærekraftig framtid.

Ren vannkraft
Skagerak Energi satser fremdeles mest på vannkraft. – Vi mener at vannkraften fra dammer er den teknologien som vil tåle den økte konkurransen i markedet best, fordi vannet settes i produksjon når behovet er størst. Kull- og gasskraft straffes på grunn av utslippet av CO², kjernekraften er lite fleksibel, og vind- og solkraft er prisgitt været. Likevel interesserer konsernet seg også for alternative energikilder. De fleste lønnsomme vannkraftutbyggingene er allerede gjennomført. Det kan derfor også bli aktuelt for Skagerak å engasjere seg i vindkraftutbygging.

Norges største solcelleanlegg
Skagerak Energi står bak pilotprosjektet Skagerak Energilab som er et samarbeid med Odds Ballklubb og Kontorbygg AS. Enova ga i våres tilsagn til en støtte av prosjektet på 14 millioner kroner. Planen er at et gigantisk solcelleanlegg skal bekle taket på Skagerak Arena, hjemmebanen til Odd. I tillegg til å forsyne arenaen med kraft til flomlys og annet forbruk, skal anlegget kobles til Norges største batteri. Det vil gjøre det mulig å lagre og utnytte overskuddsenergien fra fotballarenaen.

Skal jobbe med – ikke mot
– Hele energikjeden er i endring, fra produksjon og lagring til distribusjon. Vi ser på endringene som nye muligheter, ikke trusler. Vi skal jobbe med endringene, ikke mot dem. Derfor er for eksempel solcelleprosjektet på Skagerak Arena viktig for oss, sier Kristian Norheim i Skagerak Energi.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark