POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

"Responsibly feed the world and protect the planet."

YARAs samfunnsoppdrag må kunne betegnes som særdeles meningsfylt. Det er en kjent sak at selskapet, helt siden det ble etablert i 1905, har bidratt til å redusere sult i verden.

Fabrikksjef på Yara Herøya, Jon Sletten

Kanskje ikke fullt så kjent, er det at YARA i dag spiller en betydelig rolle i reduksjon av miljøforurensing fra landbruket.

– Landbruk står for 25% av alt miljøutslipp i verden. Dette kan, og gjør, YARA noe med hver dag, forteller fabrikksjef på Herøya, Jon Sletten.

Reduserer utslipp fra landbruk
– Våre produkter bidrar til økt produktivitet og avling, men minst like viktig er YARAs opplæring av bønder i hvordan de kan drive mer bærekraftig landbruk. En viktig årsak til økt utslipp og miljøforurensning, er at allerede dyrket jord forvaltes dårlig og dermed utarmes. Det gjør at stadig nye jordbruksarealer og skog (f.eks. regnskog) ryddes og utnyttes.

Yaras produkter bidrar til økt produktivitet og avling

Har spart et «Russland»
– Bedre gjødselprodukter og opplæring av bønder, bidrar sterkt til å øke produktivitet og utnyttelse av eksisterende landbruksarealer. Hvis vi fremdeles hadde drevet landbruk slik vi gjorde på 60-tallet så hadde verden hatt et gigantproblem i form av et enormt ekstra jordbruksareal på størrelse med Russland, forteller Sletten.

Fabrikken i Porsgrunn er Europas største
I Porsgrunn ligger YARAs, og Europas, største produksjonsenhet for Fullgjødsel (NPK) basert på nitrofosfatprosessen. Fabrikkene produserer et bredt sortiment av produkter, utviklet for å møte kravene til gjødsling av vekster under varierende klimatiske forhold og på forskjellige jordsmonn. Omkring halvparten av produksjonen på Herøya går til oversjøiske markeder, hovedsakelig i Asia. Resten selges til forskjellige europeiske markeder. YARA på Herøya produserer også et bredt spekter av gasser og kjemikalier til industribruk.

Krever stor og effektiv havn
Store mengder råvarer i bulk er nødvendige for at YARA skal kunne produsere et så stort sortiment i Porsgrunn. Det har gjort havnen på Herøya til en av de største i Norge. Behovet for stor havn- og transportkapasitet, har også avfødt et særdeles spennende, innovativt og miljøvennlig transportprosjekt – nemlig MV «Yara Birkeland».

Verdens første autonome skip i drift
MV «Yara Birkeland» vil bli verdens første autonome skip i drift, og er et samarbeidsprosjekt mellom YARA og Kongsberg Maritime. Den autonome fergen skal erstatte 40.000 vogntogturer i året mellom YARAs fabrikker på Herøya og utskipingshavnene i Brevik og Larvik. Etter planen skal fergen være i drift som verdens første autonome, kommersielle fartøy fra 2020.

Like viktig det som skjer på land
– Skipet vekker naturlig nok stor oppmerksomhet, men tilrettelegging og teknologi for det som skal skje på land er minst like komplekst som båten i seg selv. YARA Porsgrunn spiller en viktig rolle i prosjektet, og da særlig på den landbaserte utviklingen i forbindelse med lossing og lasting, sier YARA-sjef på Herøya, Jon Sletten.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark