POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

- I motsetning til hva mange synes å tro, bidrar plast i stor grad til å verne liv, helse og miljøet i verden. Det er ikke plasten i seg selv som er problemet, men menneskers holdninger til forsøpling av naturen og havet, sier administrerende direktør Magnar Bakke ved plastprodusenten INEOS i Bamble.

– Plast som kastes i naturen er i hovedsak et avfallsproblem, som kan og bør løses ved innsamling. Hvis vi ser på hvilke verdier plast i dag faktisk bidrar til å bevare så er vi alle tjent med at vi identifiserer og løser de riktige problemene. Eksempler på verdier som plast tar vare på er mange, sier Magnar Bakke.

Polyetylen fra INEOS på inn- og utsiden av melkekartongen holder melka fersk lenger

Hindrer smittefare og sykdom
– Vannrør som frakter friskt vann fram til forbrukerne og separerer drikkevann fra kloakkvann, bidrar til å unngå smittefare og sykdom. Emballasje for flytende og fast medisin samt medisinsk utstyr (som oftest engangsutstyr), tar vare på helse og liv.

Matemballasje reduserer CO2-utslipp
Plastemballasje til matvarer reduserer CO2-utslipp både på grunn av mindre energiforbruk i produksjonen, lettere vekt enn alternativ emballasje og redusert matsvinn. Dersom en slutter å bruke plastemballasje, vil matsvinnet øke og utslippet blir større enn om en bruker plastemballasje.

Mindre utslipp fra bil og fly
Plast i transportmidler, bidrar f.eks. til mye lettere biler og fly. Dette reduserer utslipp fra vei- og lufttransport pga. redusert drivstoff- og energiforbruk, og dermed CO2-utslippet.

Plastposemyten?
– I motsetning til hva som kanskje er en vanlig oppfatning; Bæreposer av plast (polyetylen) er i flg. en livssyklusanalyse utført av Miljøstyrelsen i Danmark i februar 2018, det beste alternativet for å frakte varene hjem fra butikken. Til sammenligning må en bærepose av papir brukes 40 ganger for å ha samme lave miljøavtrykk som en enkel plastbærepose. Et bomullsnett må til sammenlikning brukes 7000 ganger.

Løser ikke problemer med å skape nye
– Når vi skal løse søppelproblemene som bruk av plast medfører, må vi sørge for å tenke helhetlig, poengterer Magnar Bakke. – Vi må løse problemet, basert på fakta og årsaker – ikke bare ved å se på symptomene. Problemet er ikke plasten, eller produksjonen av den, men at folk kaster den i naturen etter bruk. Vi må sørge for at de alternative løsningene ikke blir verre enn de eksisterende, og dermed skaper større problemer enn bruk av plast gjør.

Plast i havet – et stort problem
Marin forsøpling er et stort problem som må løses. Tragiske tilfeller med sjødyr som blir funnet med magen full av plast, setter et berettiget og viktig fokus på plastforurensingen. Men problemet er ikke at det produseres og brukes plast. Problemet er at det blir kastet og fraktes til  havet etter bruk.  Mesteparten av all plast i havet kommer fra noen få områder i hele verden. Det store bildet viser at i EU (inkl. Norge) er det en svært liten del av plastavfallet som er på avveie, mens det i Asia (Kina, Indonesia, Filipinene) og i Afrika, er en stor andel som etterlates i naturen. Dette betyr selvsagt ikke at vi ikke bør jobbe for å redusere forsøpling fra vårt eget forbruk, presisere Bakke.

Mindre energiforbruk ved produksjon og transport
Fremstilling av plastemballasje er mindre energikrevende, og gir dermed mindre utslipp enn framstilling av alternativ emballasje, f.eks. papir/papp, metall eller glass. Lavere vekt og mindre volum, bidrar også til lavere energiforbruk og utslipp ved transport.

Ren produksjon
Plastråstoffene som produseres ved INEOS i Bamble brukes hovedsakelig til medisinsk emballasje og utstyr og matemballasje, f.eks. plastfilmen på inn- og utsiden av melkekartongene. – Her ved våre anlegg i Bamble, har vi jobbet mye for å sikre at plast fra vår produksjon ikke kommer ut i fjorden. Vi har blant annet sikret at alt avløps- og regnvann passerer doble barrierer før det slippes ut i Frierfjorden. INEOS Bamble har i dag så godt som null utslipp av plastpellets til sjøen, forsikrer administrerende direktør Magnar Bakke ved INEOS Bamble AS.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark