Klyngen i Grenland

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Norges mest spennende industriarbeidsplasser

Annonse:

Omtrent 2000 mennesker jobber i industrien i Grenland.  Alle disse skal være med å kjempe for en grønnere industri.
– Her er det spennende å jobbe, sier Irene Siljan Vestby,  leder for industrinettverkene i Telemark.

Grenland og omegn er Norges største industriregion, med både nasjonale og internasjonale bedrifter. Her er store, verdensledende industriaktører, som motor, og en variert leverandørindustri rundt disse. I en årrekke har det har vært en omfattende omstilling i regionen, da industrien er i utvikling. Grønnere mål settes og målene er hårete.

 

Verdiskaping
– Ambisjonen er å bli verdens første klimapositive industriregion. Det betyr at industrien jobber med å implementere fremtidens teknologi og bærekraftige løsninger, sier Irene Siljan Vestby, som mener at landets mest spennende arbeidsplasser i industrien finnes i Grenland.

For øyeblikket er industrinettverkenes største fokus, utviklingen mot nullutslipp i industrien. IndustriClusteret jobber aktivt og målrettet for at industrien i Grenland skal være den første med nullutslipp.

Fordi industrien er i en utvikling mot en bærekraftig og mer miljøvennlig måte å jobbe på, er det nødvendig med en bredde av kompetanse og kunnskap. Samtidig er det behov for spisskompetanse på flere områder.
Daglig leder i INEOS og leder for IndustriClusteret Grenland, Magnar Bakke, mener at omstillingen er med på å øke verdiskapingene og sikre arbeidsplasser.

– Jeg tror målet om klimapositiv industriregion er med på å gi enda mer mening i arbeidshverdagen og i jobben man gjør, sier Bakke.

Imponerende industri

At det er mye spennende som skjer i industrien i Grenland, er det ingen tvil om. Det omsettes for flere milliarder og det er mange tusen mennesker i arbeid i alle type stillinger. Det er svært mye kompetanse og erfaring innenfor teknologi og engineering. Og så jobber det over 100 lærlinger her.
– I tillegg til arbeidsplassene, er også utdanningsmulighetene her, alt fra lærlinger til doktorgrader, i alle type profesjoner, sier Vestby.

Kompetente arbeidere er en ting, det er også et godt miljø med innovative bedrifter og muligheter for å etablere flere. Dette skaper samarbeidsmuligheter og sjansen til å finne gode løsninger sammen. Klyngearbeidet gjør veien mellom bedriftene kortere, og det er lettere å kunne jobbe sammen.

– Jeg blir stadig mer imponert i møte med bedriftene. Det er så mange dyktige mennesker og så mye nyskaping i området, mener Vestby, som oppfordrer til å følge med på www.industrialgreentech.com.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark