MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ny bydel med høy miljøprofil

Skien Brygge er et byutviklingsprosjekt med stort fokus på bærekraftig utvikling. Samtidig er det sentrumsnært, slik at man kan bo og jobbe på samme sted.

– Bare det å realisere prosjektet hvor eksisterende infrastruktur utnyttes er med på å bidra til bærekraftig utvikling, sier ansvarlig prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Svein Ellingsen. Han understreker at det tilrettelegges for god livskvalitet både for dem som
lever der i dag og for dem som kommer etter. Skien Brygge er et transformasjonsprosjekt der det tidligere havne- og jernbanerelaterte arealet ved Skiens indre havnebasseng konverteres. Den nye bydelen vil romme ca. 400 boliger, over 500
kontorarbeidsplasser i tillegg til handel og hotell.
– For Skiens del er dette et større prosjekt som kan gagne store aktører slik at de slipper å søke på utsiden av bykjernen for å få etablert seg, forklarer Ellingsen, og understreker at alt er innenfor gangavstand, slik at man også har tilgang til alt i sentrum.
– Det betyr i prinsippet at man faktisk kan bo og jobbe på samme sted, om man foretrekker det. Hvis ikke, er tilgangen til å kunne reise kollektivt også god, sier han.

MILJØSTRATEGISKE MÅL
Bane NOR Eiendoms miljøstrategi er å utvikle gode kollektivknutepunkt med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud, som bidrar til at flere velger tog og annen kollektivtransport fremfor bil. Dette mener Ellingsen at Skien Brygge oppfyller i aller høyeste grad.
– Dette prosjektet kan ta imot veksten i området og blir et attraktivt lokaliseringssted for nye virksomheter, samtidig som det også vil redusere behovet for flytting. I tillegg til Bane NOR Eiendom er det Skien Boligbyggelag og R8 Property, som sammen utgjør Skien Brygge Utvikling, som skal gjennomføre utbyggingen av første kvartal i prosjektet. Alle selskapene har klare miljøstrategiske målsettinger og leverer i tråd med disse.
– Sammen ønsker vi å videreføre de felles målene om bærekraftig utvikling. Hensynet til miljøet skal ivaretas hele veien, fra byggingen starter til Skien Brygge står ferdig, sier Ellingsen.

BYGGESTART I 2021
Ettersom samarbeidspartnerne allerede er valgt, ser det ut til at det blir byggestart for prosjektet allerede til neste år.
– Vi har en pågående intensjonsavtale om bygging av et moderne byhotell som skal bli knutepunktet og kjernen i selve prosjektet. I tillegg er vi i tett dialog med aktuelle aktører som ønsker å leie en del av kontor-
arealene, så vi er godt i gang, sier Ellingsen.

Fakta
• Ligger flott til ved Skienselva
• Blir en utvidelse av sentrum
• Omfatter boliger, kontorarbeidsplasser, handel og hotell
• Utviklingen strekker seg over 10 – 15 år
• Byggestart i 2021

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark