MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ny testarena for maritim autonomi

I høst åpnet Horten Testarena et åpent område for utprøving av maritim teknologi. Den nye testarenaen driftes av Universitetet i Sørøst-Norge og skal være et lavterskeltilbud for studenter, forskere og bedrifter som ønsker å teste ut autonom teknologi.

Testarenaen har tilgang til egen båt, havn, kommunikasjonsløsninger, kontrollsenter og tjenester til gjennomføring og forskning, sier Pål Aamaas. Han sitter i rektoratet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og er prosjektleder for AUTOSTRIP, et stort prosjekt for autonome systemer innenfor transport og industrielle prosesser.

– Vi har som mål å dekke næringslivets behov for fremtidig kompetanse innen områder som er viktige regionalt. Vi trenger vi mer kompetanse på autonome systemer for å lykkes med å ta det i bruk i alt fra helse til droner og biler, sier Aamaas.

Testarena for autonome løsninger

Ifølge Paal Aamaas er Grenlandsregionen langt fremme når det gjelder autonomi.

– Mange bedrifter her har brukt automasjon i industrien lenge. Herøya Industripark er et godt eksempel. Neste skritt blir å få prosessene til å gå så godt at de ikke trenger menneskelig styring, men da må systemene først bli mer selvgående, sier Aamaas.

Prosjektet han leder bygger blant annet opp testarenaer der autonome løsninger kan prøves ut. Horten Testarena er en av dem.

– På den autonome testarenaen i Horten har vi etablert infrastruktur, slik at det blir så realistisk som mulig. Vi har for eksempel en miniutgave av Yara Birkeland som testes ut i havna der, forteller Paal Aamaas. På Herøya ønsker vi å gå enda lenger. Der har vi en industriell arena, der maritim teknologi, persontransport, varetransport, togtransport og droner kan testes på ett og samme sted.

Vil være med å forme regler for autonomi

– Vi lykkes ikke med autonomi hvis vi ikke utvikler gode systemer. Vi må ha regler, påbud og forbud. Foreløpig er det mange ubesvarte spørsmål. Cirka 90 prosent av dødsfallene i trafikken i Norge skyldes brudd på trafikkregler. Den dagen autonome biler tar over, vil vi kanskje kun sitte igjen med ti prosent av ulykkene, men vil det istedenfor føre til at alle går ut i veien fordi de vet at bilene stopper? Den største utfordringen ligger i mennesket og vårt forhold til teknologien da vi rett og slett ikke er flinke til å følge regler. Det handler om å designe systemene slik at de fungerer og ikke minst er effektive. Derfor er det så viktig å teste teknologien i egne testarenaer, sier Paal Aamaas.

Han tør ikke spå så mye om fremtiden, bortsett fra at ting helt sikkert ikke forblir som i dag.

– Det eneste jeg vet med sikkerhet, er at det jeg tror sikkert er feil, men jeg har i hvert fall gjort en kvalifisert gjetning. Jeg tror autonomi kommer til å berøre alt vi driver med, fra transport til helse. Det vil være mange leverandører. Derfor øker viktigheten av å ha testarenaer der teknologien kan testes før den settes i drift ute i  samfunnet.

Denne artikkelen sto på trykk i magasinet «Powered by Telemark», utgave 2 – 2018.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark