MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Plast – en bærekraftig industri

– Når plast gjenvinnes, kommer den bedre ut miljømessig enn de aller fleste alternativene på markedet, sier Magnar Bakke i INEOS Bamble. Plastråvareprodusenten har begynt med plastgjenvinning, der brukt emballasje lages om til ny.

– Vi ønsker å imøtekomme dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. Ved å resirkulere plast, er dette mulig, sier Magnar Bakke, administrerende direktør i INEOS Bamble.

I sitt petrokjemianlegg i Grenland omdannes gass til plastråvarer, som inngår i en mengde produkter som preger vår hverdag. Det siste året har bedriften begynt med resirkulering av plast, som de bruker i produksjonen av ny emballasje.

FRA MELKEFLASKER TIL VASKEMIDDELEMBALASJE
– Her i Norge er vi flinke til å sortere avfallet vårt, både privatpersoner og bedrifter,
og det gjør at vi kan nyttiggjøre oss av plasten flere ganger. Hos oss i INEOS Bamble lager vi nå produkter som inneholder opptil femti prosent resirkulert plast, forteller Bakke.
Flere produkter er allerede i produksjon. For eksempel lager INEOS emballasje til vaskemidler, laget av plast fra engelske melkeflasker.
– Når disse flaskene samles inn, kuttes de opp og blandes med en prosentandel nytt materiale. Deretter produserer vi plastpellets av god kvalitet, som for eksempel kan brukes til å lage flasker til oppbevaring av vaskemidler, sier Bakke, og legger til at plast ikke kan materialgjenvinnes til emballasje for mat og medisiner.
For å kunne lage et produkt som du og jeg er villig til å kjøpe, må plastavfallet være homogent. Det betyr at man ikke kan blande inn alle mulige plasttyper i produksjonen.
– Materialgjenvinning er svært komplisert. Plast er ikke plast. Alt kan ikke kvernes sammen til et nytt materiale, da mister man oversikten over egenskapene til produktet. Men gjenvinningsselskapene blir stadig flinkere, og dette er et arbeid vi jobber mye med hos oss akkurat nå, sier Bakke.
Bedriftens mål på europeisk nivå, er at alt plastmateriale de produserer skal kunne resirkuleres, og at selskapet innen 2025 skal tilby emballasjeprodukter som inneholder femti prosent eller mer resirkulert materiale.
– INEOS Bamble er allerede en foregangsbedrift i dette arbeidet, og alt ligger til rette for at vi skal klare å drive en bærekraftig plastindustri, sier Bakke.

Tre former for plastgjenvinning
Plast som gjenvinnes kan brukes i videre produksjon av ny plast, enten ved at ny og gammel plast blandes (materialgjenvinning), eller ved at den brukte plasten brytes ned og gjeninnsettes i produksjonen på molekylnivå (kjemisk gjenvinning). Et tredje alternativ er at plasten gjenvinnes til ny energi ved at den brennes (energigjenvinning).

Dette er INEOS i Grenland:

INEOS og INOVYN produserer råvarene PVC, etylen og polyetylen i sine petrokjemianlegg i Bamble og på Herøya. Bedriftene har om lag 650 ansatte og eksportandelen er 90 prosent.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark