MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powerhouse Telemark, den grønne diamanten

Powerhouse Telemark ligger langs elvebredden i Porsgrunn, et steinkast fra industriparken. Bygget som kalles diamanten er designet av Snøhetta, og ble kåret av CNN Style til å være ett av de mest betydningsfulle byggene i verden i 2020. Bygget skal gjennom sitt livsløp generere mer energi enn det forbruker.

Tekst: Kine Myrvold Foto: Skanska

Livsløpsregnskapet for energiforbruk inkluderer CO2-utslipp i byggeprosessen, levetiden og rivningsprosessen. Dette krever mye av alle involverte, inklusive byggherren R8 Property og leietakerne.

– Da vi underskrev kontrakten med leietakerne, anså vi ikke prosessen som ferdig. Det er viktig å følge med på det som skjer i bygget, og hos hver enkelt bruker. Byggeprosessen hadde vi full kontroll på, men for å sikre at regnskapet overholdes i byggets levetid vil vi også fokusere på den daglige bruken, forteller Tommy Thovsland, viseadministrerende direktør i R8 Property.

VIL INSPIRERE
R8 Property står bak flere store eiendomsprosjekter i telemarksregionen og Oslo. Men Tommy Thovsland er opptatt av at det ikke først og fremst er byggene som er det viktigste for R8 Property.

– Vi er opptatt av å utvikle grønne, moderne nabolag hvor folk kan jobbe og bo. Hele 40 prosent av verdens klimautslipp kommer fra bygg, og FN har uttalt at klimakampen vinnes eller tapes i byene. Vi føler et stort ansvar for å gjøre det vi kan for å vinne klimakampen, forteller Thovsland, og røper at de ønsker å bygge flere liknende bygg i fremtiden – både i inn- og utland.

– Med Powerhouse Telemark har vi bevist at en relativt liten eiendomsaktør kan få til et globalt anerkjent prosjekt på et lite sted. Vi håper dette kan bidra til å inspirere andre, sier han.

Powerhouse Telemark ble raskt fylt opp av leietakere, og kun noen få hundre kvadratmeter gjenstår før bygget er fylt opp. Det har vært viktig å holde leiekostnadene så lave som mulig, og å sikre langvarige kontrakter. Ved å ha solide og langsiktige leietakere blir det mindre ombygging og flytting, som er energikrevende.

Gassnova, EY og Rambøll er tre av aktørene som har flyttet inn i bygget. Flytteprosessen har gått nesten helt etter skjema, selv om Covid-19 dukket opp kun tre måneder før overtakelsen av bygget.

ENERGIBRUK OG CO2
Mulighetsstudiene til Powerhouse Telemark startet allerede i 2015, den gang rettet fokuset seg mer mot energibruk enn CO2. Underveis har fokuset fra myndighetenes side endret seg til CO2-utslipp, noe som har medført at dette har blitt en større del av regnestykket.

– Energibruk er fortsatt en viktig del av regnskapet, men CO2 og klimagassavtrykket har blitt mer betydelig. Som leietaker i Powerhouse Telemark får du med en dokumentasjon på karbonavtrykket til bygget, sier Thovsland.

Per nå er det 1500 kvadratmeter med solceller, på én vegg, hele taket, samt på taket til carporter og sykkelparkeringen. Det er lagt inn i regnestykket at solcellene skal byttes én gang i levetiden, altså etter 30 år. Da estimeres det at solcellene kommer til å være enda mer effektive enn de er i dag.

Lokale leverandører har bidratt i prosessen, Conform og Norcem er to av dem: Conform har produsert alle trappeelementene, og Norcem har bidratt med karbonfattig betong. Bundet energi i alle materialene er en viktig del av regnskapet.

– Alle materialene har bundet energi i seg. Eksempelvis må energi puttes inn i prosessen når man produserer betong. Denne energien er tatt med i regnskapet, forteller Thovsland.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark