Ineos i Grenland

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prosessindustri med spennende arbeidsplasser

INEOS, som er en av verdens største petro- kjemiselskaper, har flere store prosessanlegg i Bamble og Porsgrunn kommune. Dette er høykompetansebedrifter med døgnkontinuerlig produksjon og ansatte med solid kunnskap innen sine fagområder.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er førsteprioritet for alle som arbeider i INEOS-bedriftene i Grenland, som gjennom flere tiår har utviklet seg til Norges petrokjemisentrum. Med fag- og ingeniørhøyskoler samt universitetsmiljø i nærheten rekrutterer INEOS gode kandidater som er med på å videreutvikle bedriftenes produkter og kompetanse.
INEOS-bedriftene i Grenland har til enhver tid ca. 50 lærlinger innen fagene prosess-, mekanisk-, elektro-, automasjon- og laboratoriefagene. Læretida er vanligvis to år, med avsluttende fagprøve som munner ut i et fagbrev.

Hvordan er det å jobbe i en industri som produserer produkter som i ofte blir omtalt som et problem?
Plast er et materiale som brukes til svært mange anvendelser innen infrastruktur, emballasje, helse, transport og elektronikk. Polyetylen er f.eks. et materiale som gjør det enkelt og distribuere friskt vann gjennom rør til oss forbrukere. Mat og medisiner kan med plastemballasje distribueres sikkert over store avstander. Miljøavtrykket fra plastemballasje er i de fleste tilfeller langt mindre enn miljøavtrykket som følge av matsvinnet som oppstår dersom plastemballasje ikke brukes.
Flere og flere ser at det ikke er bruken av plast som er problemet, men misbruket, f.eks. at brukt plast (og andre ressurser) kastes i naturen. Derfor er det viktigste fokuset at vi trenger en sterkere bevisstgjøring rundt miljøansvaret vårt. Noen har tatt til ordet for å forby plast, men dette er ikke et miljømessig godt tiltak. For å ta riktige avgjørelser, trenger vi kunnskap, og fakta viser at plast i svært mange tilfeller kommer bedre ut miljømessig enn alternativene glass, metall og papir.

PLAST REDUSERER MATSVINN

Råvarene som produseres av INEOS i Bamble brukes hovedsakelig til farmasøytisk emballasje, matvare-emballasje, bygningsindustri og kabelisolasjon.
Flere sier at de ikke vil ha plastemballasje på grønnsaker, men da er konsekvensen at matvarene har mye kortere holdbarhet. Det krever mye mer energi for å produsere og transportere maten enn plastemballasjen. Tidligere ble for eksempel druer nesten alltid solgt i løsvekt, da var svinnet 15 prosent, ifølge Bama. Men i dag, når druene er pakket i halvkilos pakker, er svinnet kun to prosent. Hvis maten råtner, øker vi både CO2-utslippet og klimaavtrykket, uten at det kommer til nytte som mat for oss. Matsvinn er et stort miljøproblem, og plastemballasje reduserer matsvinnet.
Klimaet er vår tids største utfordring, derfor må vi ta fornuftige valg og rette engasjementet i riktig retning. Vi må velge det alternativet som totalt sett har lavest miljø-fotavtrykk.
Produkter fra INEOS-bedriftene er en del av løsningen.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark