Siri, Gro og Mette

MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rundt og rundt og rundt og rundt

Sirkulærøkonomi er på alles lepper. Ressursene må gjenbrukes. Epoken med bruk og kast er forbi.

Industrien i telemarksregionen har praktisert sirkulærøkonomi i en årrekke. Her er den ene bedriftens avfallsprodukt, nabobedriftens innsatsfaktor. Regionen er god på dette, men vi må bli enda bedre.

En bedrift som jobber hardt med saken, er Eramet. Der produserer man silikonmangan. I prosessene dannes slagget Silica Green Stone og støv. Hittil har denne steinen blitt kastet eller brukt som fyllmasse, og støvet er sendt på deponi. Nå får ressursene nytt liv. Steinen blandes med kalkstein i Norcems produksjonen av sement, og støvet tas inn i Aaltvedt betongs briketter. Dette gir lavere CO2 utslipp og er god økonomi.

Karbonfangst og lagring er en forutsetning for at industrien skal nå sitt nullutslippsmål i 2050. Norcem har jobbet lenge med å utvikle CCSteknolog for sin sementproduksjon. Regjeringa har lovet støtte til et fullskala-anlegg. Det er godt nytt for klimasaken og for verdiskaping og arbeidsplasser. Men FrP er imot. I telemarksregionen kysser vi fingrene for regjeringas forslag, og ser fram til at Norcems fullskala CCS-anlegg står klart i Brevik.

I denne utgaven av Powered by Telemark magasinet kan du lese om Eramet, Aaltvedt, Norcem og mange andre bedrifters sirkulære løsninger. Jeg kan love deg at det er mye å bli imponert over.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark