8

grunner til å være
stolt av regionen vår

Det skjer utrolig mye spennende i telemarksregionen. Her kan du lese mer om de 8 grunnene vi har valgt ut som grunner til å være stolt av regionen vår.

GRUNN NR.1 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN REGION
MED PLASS TIL
NY GRØNN INDUSTRI

Det finnes flere attraktive næringsarealer, både sjønære og ferdigregulerte.

I tillegg er flere områder under utvikling i regionen. 

Vi har laget en oversikt over noen aktører og arealer her.

GRUNN NR.2 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN REGION
MED
INDUSTRIKOMPETANSE
I VERDENSKLASSE

Vestfold og Telemark er blant landets største industrifylker, og har et rikt og mangesidig ressursgrunnlag. 

Grenland har Norges største industriområde og har kompetanse i verdensklasse innen petrokjemisk industri. Området besitter betydelig ingeniørkompetanse knyttet til universitetet og industri, mye fagbrev/faglært kunnskap, og stor arbeidsstokk med bred kunnskapsbase. Det er i tillegg skiftarbeid 365 dager i året i flere virksomheter.

GRUNN NR.3 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN REGION DER
DET TILRETTELEGGES FOR

Å LYKKES SOM BEDRIFT

I Vestfold og Telemark er det et aktivt virkemiddelapparat, herunder såkornfond. Av andre instanser i virkemiddelapparatet som kan gi støtte og veiledning i forbindelse med nyetableringer, finnes bl.a.:

  • Innovasjon Norge
  • Forskningsrådet
  • ENOVA
  • Proventia
  • Vekst i Grenland

 

GRUNN NR.4 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN REGION DER
FREMTIAS IDEER

TESTES OG UTVIKLES

Vestfold og Telemark er en sterk industriregion, med teknologi i verdensklasse, og regionen har allerede høy FoU-virksomhet i næringslivet. Det er tett kobling mellom Univesitetet i Sørøst-Norge, industien og næringslivet forøvrig i regionen.

Det ligger også store muligheter i kobling av sterke fagmiljøer i triangelet Notodden/Kongsberg -Horten-Grenland.

Det er også gode piloterinsmuligheter i regionen gjennom Pilotarena Herøya. Her leverer Herøya Industripark  et komplett pilot-tilbud for en vellykket oppskalering.

GRUNN NR.5 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN REGION MED
TILGANG PÅ

FORNYBAR ENERGI

Telemarksregionen er en av Norges største produsenter av ren fornybar energi gjennom produksjon av vannkraft. Regionen har pr i dag overskudd av stabil fornybar kraftleveranse.

Regionen og industriparkene spesielt har en sterk industriell infrastruktur med:

  • høyt spesialiserte havner inkludert fullt intermodal stykkgodshavn
  • ferjeforbindelser til Danmark, både fra Brevik og Larvik
  • toveis jernbanenett med gode forbindelser til Oslo og en planlagt sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen
  • gode veiforbindelser fra regionen til både til Oslo og til Sørlandet
  • Sandefjord Torp internasjonale flyplass 

 

GRUNN NR.6 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN REGION MED
KORT

VEI TIL EUROPA

Sjøveien over Skagerak til Europa er kort. Både Larvik Havn og Grenland Havn har ferjeforbindelser til Danmark.

Sandefjord Torp internasjonale flyplass er lett tilgjengelig for hele fylket. 

4-felts motorvei og ny jernbane til Oslo og Sørlandet vil stå ferdig om få år.

GRUNN NR.7 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN REGION MED
MANGE DYKTIGE

INDUSTRILEVERANDØRER

Vestfold og Telemark har et bredt spekter av leverandører til prosessindustrien i regionen, offshore og annen landbasert industri i Norge og verden. 

Her finner du alle typer leverandører fra de små og spesialiserte til store internasjonale leverandører som: ABB, Siemens, Emerson, Sweco og Bilfinger. 

GRUNN NR.8 TIL Å VÆRE STOLT AV REGIONEN VÅR:

DU BOR I EN AV
VERDENS GRØNNESTE

INDUSTRIREGIONER

 Vestfold og Telemark har naturgitte fortrinn og ressurser, kompetanse og bedrifter som gjør at vi er godt posisjonert til å bidra både til at fremtidige energibehov dekkes, sirkulærøkonomi skaleres opp i industrien, og at klimagassutslippene reduseres.  

Gjennom arenaklyngen Industrial Green Tech jobber industrien for å nå målet om å bli «verdens første klimapositive industriregion»innen 2040.

Vil du vite mer?