POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Telemark – en internasjonal industriregion

Norge har en åpen økonomi. Import og eksport er del av vårt DNA. Olje- og gassektoren har gjort Norge til et rikt land, med teknologier utviklet i landbasert industri. Nå er det teknologier fra offshoresektoren som skal sørge for industriens evne til å sikre vår framtidige velferd. 

Moderne norsk industri vokste fram i første halvdel av 1900-tallet i Telemark. Telemarksindustrien er bygget på krafttilgang, og kraftselskapene er blant de største næringsaktørene i regionen. Den plassen deler de med tradisjonelle industribedrifter som Yara, ABB og Ineos. Telemark er en av Norges sterkeste industriregioner.

Telemark, med Grenland i spissen har er et pulserende, innovativt og løsningsorientert industrimiljø. Med dagens miljø- og klimautfordringer er det enda mer enn før behov for nytenkende industriutvikling. Telemark har med klyngeinitiativet «Industrial Green Tech» en visjon om å bli verdens første klimapositive region. Svært mange av regionens virksomheter er ledende i globale markeder. Mange av de sterke industribedriftene har fått internasjonalt eierskap. Og, det er mange gode grunner til å investere der; løsningsorientert industrikultur, moderne og velholdt industriell infrastruktur, unik og ledende fagkompetanse og, kanskje banalt for noen, men likevel viktig, en kultur for drift 24/7.

Omsetning og verdiskaping: Industrien i Telemark omsatte for ca. 28,2 milliarder[1] i 2018, og hadde en verdiskaping på ca. 7,5 milliarder[2]. I 2018 hadde næringslivet i fylket samlet sett en vekst på 8,35%[3] i verdiskapingen, noe som var nest best av alle landets fylker. Bransjer med høyest verdiskaping er bygg og anlegg, prosessindustri og el-produksjon.

Topp 5 industribedrifter på verdiskaping i Telemark[4]:

 Eksport: Fastlandseksporten fra Telemark var på 23 milliarder[5] i 2018.  Den største varegruppen var kjemiske produkter, som sto for 74% av regionens totale eksport og hele 28% av norsk eksport av denne varegruppen. 

Eierskap: Telemark rommer industribedrifter og konsern med ulike nasjonaliteter i eierskapet. 4 av 5 av de største industribedriftene målt etter verdiskaping, har sveitsisk, britisk, tysk eller fransk eierskap.

Yara

Norge

ABB

Sveits

Inovyn

Storbritannia

Bilfinger Industrial services

Tyskland

Eramet

Frankrike

 

Sysselsetting og utdanning: Totalt 7 734[6] personer var ansatt i industrien i Telemark i 2018, noe som utgjorde litt over 10% av alle sysselsatt i privat sektor. Utdanningsbakgrunnen spenner bredt. Omlag 49% av de sysselsatte i industrien har fagbrevutdanning, mens 19% har utdanning fra høgskole eller universitet[7]. Telemark ligger høyere enn landsgjennomsnittet når det kommer til sysselsatte i industrien med forskerutdannelse[8]. Lærlingordningen er godt utbygd og viktig for rekruttering av ny kompetanse til industrien. Per oktober 2019 var det 213[9] lærlinger i ulike industribedrifter i Telemark, hvorav 171 i Grenland.

 

Det er ingen tvil om at Telemark er en internasjonal industriregion eller sagt med andre ord; Telemark er i verden og verden er i Telemark.

[1] Kilde: Innhentet statistikk fra Telemarkforskning (2019) om omsetning for bransjene 10-33 på fylkesnivå i 2018.

[2] Kilde: Innhentet statistikk fra Telemarkforskning (2019) om verdiskaping for bransjene 10-33 på fylkesnivå i 2018.

[3] Kilde: Telemarkforskning (2018): Regional analyse Telemark for 2018.

[4]Avrundet tall. Kilde: Telemarkforskning (2018): Regional analyse Telemark for 2018.

[5] Kilde: SSB (2019). Tabell 10482 Fastlandseksport, etter produksjonsfylke og varegruppe, statistikkvariabel og år.

[6] Kilde: Innhentet statistikk fra Telemarkforskning (2019) om sysselsetting i bransjene 10-33 på fylkesnivå i 2018.

[7] Kilde: Innhentet statistikk fra Telemarkforskning (2019) om utdanningsnivå i bransjene 10-33 på fylkesnivå i 2017.

[8] Kilde: Innhentet statistikk fra Telemarkforskning (2019) om utdanningsnivå i bransjene 10-33 på fylkesnivå i 2017.

[9] Kilde: Innhentet statistikk fra Telemark fylkeskommune (2019) om antall lærlingkontrakter i industribedrifter på fylkesnivå per 15.10.19.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark