Torp

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Telemark er godt koblet på verden

Ny E18, dobbeltspor på jernbanen, kort vei til Torp flyplass, og en havn i verdensklasse. Det er enkelt å komme seg både til og fra Telemark, fra hvor som helst i verden.

Tekst: Kine Myrvold

Før tok trailerne av tilhengerne sine når de kom til Larvik. De var rett og slett redde for å velte på de svingete veiene nedover mot Sørlandet. Slik er det heldigvis ikke lenger. Etter omfattende utbygginger de siste årene, ligger ny motorvei klar for både trailere og biler, og snart er en ny firefelts E18 på plass gjennom hele Vestfold fra Grenland, og snart også sørover helt til Kristiansand. Hvis du skal kjøre bil til Oslo i dag, så er du i hovedstaden omtrent 1 time og 30 minutter etter du har satt deg i bilen i Skien.

Samtidig er dobbeltspor på jernbanen ferdig mellom Larvik og Porsgrunn. Når siste rest av dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg er ferdig i 2024, vil reisetilbudet til Oslo bli ytterligere forbedret.

– Når strekningen er helt ferdig, vil det bli Norges mest moderne jernbane. Det er forventet en økning av persontrafikk på 50-60 prosent på Vestfoldbanen frem mot 2025, sier Terje Riis Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark.

Telemark har med andre ord mange muligheter når det kommer til jernbane og vei, men man må heller ikke glemme de to andre fremkomstmåtene: Fly, båt.

– Det er det store bildet som er viktig her, at infrastrukturen bringer med seg mange muligheter, og har vokst frem som et konkurransefortrinn for telemarksregionen. Telemark er godt koblet på verden og verden er godt koblet på Telemark, sier Riis-Johansen.

Nærhet til Torp

Fra Grenland er Torp flyplass kun en halvtime unne, med bil eller tog. Denne nærheten drar

industrien i området stor nytte av.

– Regionen er heldig som har en flyplass så tett på. Fra mitt bosted i Skien tar det nesten like lang tid å kjøre til Torp og fly til for eksempel København, som det tar å komme seg til Gardermoen. For telemarksregionen er denne korte avstanden til Europa via luften viktig for både industrien og øvrige aktører, sier fylkesordføreren.

Torp har hyppige avganger til en rekke ulike reisemål i Europa, og mange foretrekker å heller mellomlande på Kastrup eller Schipol enn å måtte reise til Gardermoen. Flere av både de store og små industriaktørene har også behov for å hente inn kompetanse fra utlandet, både på midlertidig eller permanent basis, og ikke minst kunne ha møter med kollegaer i andre land.

– Det er avgjørende for mange at en kan spise frokost og kveldsmat hjemme i Telemark, selv om dagens møte har foregått i London, sier Riis-Johansen og smiler – han er selv er melkebonde på et gårdsbruk i Skien.

Stort jernbanenettverk

For de som skal ta toget til og fra Telemark, brukes både Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Men det mange kanskje ikke vet, er at gjennom hele fylket, er det i tillegg jernbane fra nord til sør og øst til vest. På Breviksbanen, fyller Norcem fem-seks tog med stein om dagen. Banen har et sidespor ned til Breviksterminalen, slik at gods kan flyttes mellom sjø og bane.

I tillegg planlegges «den geniale streken», som er sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen fra Porsgrunn til Gjerstad i Agder.

Den kalles «den geniale streken» fordi den vil utgjøre en betydelig forkortning og forbedring for både for persontrafikk og godstrafikk. Grenlandsbanen vil også bli koblet opp mot det nye industriområdet Frier Vest, som er planlagt i industriklyngen rundt Frierfjorden, med havneforbindelser ut mot verden.

– Grenlandsbanen er en nøkkel for miljøvennlig befordring langs kysten fra Stavanger til Oslo, og kan gi store muligheter for blant annet biobasert produksjon på Frier Vest, sier Riis-Johansen.

Vannveien

Sist, men ikke minst, så har vi havna. Grenland Havn strekker seg fra Langesund til Skien, og er blant de største og viktigste havnene i Norge. Rundt Oslofjorden er det ingen havner som kan måle seg med Grenland Havn når det gjelder størrelse. Havna er godt tilknyttet jernbane og vei, og er et knutepunkt når det kommer til transport.

– Grenland Havn er i verdensklasse, og er med på å sørge for at Telemark spiller i Champions League når det kommer til fremtidens transportlogistikk, avslutter Riis-Johansen.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark