Ken André Myhra hos Cody

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vaskeekte og nyskapende

Cody har et team av glødende engasjerte mennesker. En av dem er Ken André Myhra Kihle. Den ferske sjefen og skienspatrioten.

Det var aldri planen at Ken André Myhra Kihle skulle ta over som daglig leder i Cody. Likevel ble det sånn i februar i år. Da ble han foreslått som ny leder, fordi den forrige skulle bytte jobb.

– Jeg så det ikke for meg, så det var en veldig spennende mulighet, sier han. Kihle har jobbet hos Cody siden 2016, med automatisering og programmering. Han var en av 200 søkere som søkte jobb i Cody. Stillingsutlysningen fant han i avisen. Den tok han med seg under armen og troppet opp på døren. – Dette var i slutten av nedgangs- tiden i oljebransjen, så det var mange som sto uten jobb. Der-for var jeg veldig glad da jeg fikk jobben i Cody, forteller Kihle om prosessen.

HAR LAGET TRÅDLØS TREKKVOGN

Cody utvikler, konstruerer og bygger skreddersydd produksjonsutstyr, med tilhørende løsninger innen au-tomasjon, robotisering og digitale styringssystemer.
Når et konsept er tenkt ut, tegner de det i 3D, bestiller deler og setter dem sammen. Deretter blir maski-nens funksjoner programmert og testet.
Gjengen i Cody har blant annet ut-viklet styring av en trekkvogn til fly for MSG Production, et firma som har utviklet en automatisk vaske- og avisningshall for fly. Trekkvognen er semiautonom og sørger for å følge ruten gjennom vaske- hallen. Den tilpasser hastighet og stoppunkter etter vaskemaskinens  program. Det er Codys egen TITAAN-software som logger hastigheten og bevegelsene til den trådløse vognen.

– Det er alltid en utfordring når ulike systemer skal jobbe sammen. Største utfordringen i denne sammenhengen var presis trådløs posisjonering av flyet. Det er et krevende miljø i vaskehallen, mener Kihle.
Prototypen står på Geitryggen i Skien, og den er stadig under utvikling. – Videre arbeid med den vil være ekstra funksjoner, som for eksempel håndtering av flyene utenfor vaskehallen.

Cody har kunder som TechnipFMC, Bayer, ABB, Kebony og NSB. De har kunder i flere ulike bransjer, blant annet oljesektoren, maritime og farmasøytiske bransjer. HÅNDLANGER OG JUSSTUDENT
Da Kihle ble ansatt, utviklet Cody en maskin for kreftmedisinen Xofi-go. Maskinen er kledd i bly, slik at operatørene blir skjermet for stråling. Alle produksjonsdata, resultater, endringer og digitale signaturer håndteres av TITAAN, etter farmasøytisk standard.

– Vi har opparbeidet oss en god kompetanse på medisinsk utstyr og farmasøytisk produksjon. Dette er jo et felt med strenge krav og et felt vi ønsker å jobbe mer med, forteller Kihle.
Teknologi har alltid interessert ham. Da han var liten var han håndlanger for faren som brukte mye tid på å skru motorsykler i garasjen. – Pappa er en oppfinnsom mann, noe jeg ble preget av, sier Kihle. Interessen for å skru, lage ting og teknologi økte med årene. Derfor var det nok flere som ble overrasket da han søkte seg inn på jusstudiet. – Jeg var litt forvirra og gikk et år der etter videregående, forteller han og ler. Han skjønte fort at dette ikke var noe for ham og etter skoleåret startet Kihle på studiet kybernetikk, som han i dag har en master i.

SKIENSPATRIOT

Før Kihle startet hos Cody, jobbet han i Kongsberg Maritime. Ledel-sen der hadde et sterkt ønske om at Kihle skulle flytte fra Skien til Kongsberg. Han nektet. Skiens- patrioten hadde nettopp blitt pappa og grodd røtter i byen han er så glad i. Han ble ansatt likevel og ble pendler.

– Det var jo langt, sier Kihle om pendlerlivet. Med et kolikkbarn ble nettene korte. Ofte gikk kjøreturen i en ”ammetåke”. Men han trivdes i jobben.
Etter fire år gikk veien videre til Brevik Engineering hvor han var leid inn for å planlegge oljelagerskip. Men da jobben i Cody åpnet seg, var han bestemt på at det var her han ville være. – Det er aldri kjedelig på jobb,
jeg har det veldig gøy hele tiden. Vi lager sjelden samme ting flere ganger, noe jeg synes er morsomt, sier Kihle.
I hans nye rolle som daglig leder blir det mer administrativt arbeid, og Kihle har satt seg mål om at verden skal bli mer kjent med Cody og hva firmaet driver med.

– Vi jobber med innovasjon og ønsker å bidra til å øke produk-sjonen i Norge, gjennom å utvikle høyteknologiske løsninger med bærekraft i fokus, sier Codys leder. I tillegg har han et mål om at Cody skal vokse, men det er på sikt.
At arbeidsplassen ligger i Skien i Grenland, er et veldig stort pluss. I tillegg er veien til Oslo kort. – Skien blomstrer med all utviklin-gen som skjer, jeg er veldig glad i byen, sier Kihle.
Å flytte derfra kommer ikke til å skje. Argumentene for å bo i byen er flere.
Kona driver butikk i Skien sentrum, familien og vennegjengen er i Skien. Ja, også er det byen hvor Odds ballklubb holder til.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

Et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie

Yara betyr «godt år». Et velvalgt navn for en industriaktør som skal bidra til gode avlinger på verdensbasis. Nå ønsker Yara nok en gang å skape industrihistorie på Herøya – gjennom fullelektrifisering av ammoniakkfabrikken.

Vinner telemarksregionen krigen om batterigiganten?

Industriområdet Frier Vest er i kvartfinalen. Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av Joint Battery Initiatives gigantiske battericellefabrikk. 62 søkere er luket bort. 20 gjenstår.

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

8

grunner til å være stolt av Telemark