MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil gjenvinne mer avfall

Norsep har i dag OiW Process som hovedeier og selskapet er lokalisert på Herøya. Statkraft har kommet inn på eiersida i selskapet og er en viktig samarbeidspartner. Norsep utvikler løsninger for behandling av flyveaske med fokus på miljø, som alternativ til deponi. Teknologien Norsep utvikler skal bli den smarteste og mest miljøvennlige måten å behandle flyveaske på.

Tekst: Kine Myrvold Foto: Torbjørn Tandberg

 

Når forbrenningsanlegg brenner husholdningsavfall, får man aske akkurat som når man fyrer i peisen. Noe aske faller til bunn og noe går opp skorsteinen. Sistnevnte kalles flyveaske. Flyveasken inneholder gifter i form av tungmetaller og organiske giftstoffer.

– Flyveasken har til nå blitt samlet opp og sendt på deponi. Forbrenningsanleggene har store kostnader med å bli kvitt dette. Med vår teknologi omgjør vi flyveasken til tre ulike industriprodukter, ufarliggjort flyveaske, et sink-konsentrat og salt. Dermed reduseres mengdene farlig avfall som må deponeres. Og flyveasken blir omgjort til ressurser, sier FoU -sjef i Norsep Per Bakke.

 

FLERE BRUKSOMRÅDER

Norcem, som holder til i Brevik, bruker inntil 20 prosent flyveaske i sin sement. Flyveasken kommer fra kullkraftverk, og har en annen sammensetting enn flyveasken fra forbrenningsanlegg av husholdningsavfall. Det pågår arbeid for å se om noe av flyveasken kan erstattes med behandlet flyveaske fra Norsep.

-Kullkraftverkene vil etter hvert fases ut og dette tvinger fram alternativ løsninger der vår flyveaske kan være en mulig komponent. Dette vil kunne bidra til en renere sementproduksjon, påpeker Bakke.

– Vår teknologi kan installeres i tilknytning til forbrenningsanleggene, eller som «hub» -løsninger der flyveaske fra flere anlegg i en region samles på ett sted for behandling Det finnes flere enn 2400 forbrenningsanlegg i verden, i EU nærmere 500 og i Norge 17. I tillegg er det mange flere under planlegging og bygging, spesielt i Asia. Potensialet for etablering og salg av NORSEP-anlegg er dermed stort. Siden vi skal behandle flyveasken i nærheten av der den oppstår, minsker også behovet for transport, sier han.

 

De to første prosjektene som det arbeides med er en integrert løsning for flyveasken i Oslo-området og etablering av en stor hub ved Skagerakkysten, som skal behandle flyveaske først og fremst fra Norge og Sverige.

 

Norsep ser også på andre muligheter og har vært i dialog med betongleverandøren Aaltvedt. De vurderer å bruke behandlet flyveaske i produksjon av heller og belegningsstein. Videre arbeides det med et prosjekt om anvendelse av behandlet flyveaske som adsorbent i vannbehandling.  Norsep har også identifisert kunder for sink-konsentratet.

 

NYE MULIGHETER IDENTIFISERES

Selv om hovedfokuset til Norsep er flyveaske fra forbrenning av avfall, ser de også på nye områder hvor teknologien deres kan benyttes. I mars ble de ferdig med et forprosjekt om gjenvinning av mangan fra slam fra Eramets produksjon. Et prosjekt med Bjorstaddalen om behandling og bruk av forurenset betong og betongslam avsluttes i november.

– Vi har identifisert noen muligheter som det hadde vært interessant å jobbe videre med, sier Bakke.

 

Ambisjonen er klar: Å gjøre Norseps teknologi til et kommersielt produkt og omgjørefarlig farlig avfall til ressurser.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark