MAGASINET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil sikre tilgang til kritisk råmateriale

Fra gjødselproduksjonen til Yara kan man hente ut sjeldne jordarter. Sjeldne jordarter er klassifisert som kritiske råmaterialer i Europa da de er nødvendige i blant annet elektronikk vi er helt avhengig av i dagliglivet. Sammen med REEtec og SINTEF jobber Yara med å utvinne disse til videre bruk.

Tekst: Kine Myrvold

Yaras produksjon benytter årlig rundt 650.000 tonn fosfat. Denne inneholder ca. 0,3-1 prosent sjeldne jordarter, som per i dag ikke utvinnes. I stedet importeres nesten alle sjeldne jordartsmetaller fra Kina. Dette vil SecREEts-prosjektet kunne endre.

– Målet er å skape en hel verdikjede for produksjon av sjeldne jordarter i Europa. Dette vil bidra til sikker levering av dette kritiske råmaterialet, sier Arne Petter Ratvik, prosjektleder hos SINTEF. SINTEF er koordinator i prosjektet SecREEts, et akronym for Secure European Critical Rare Earth Elements.

I all hovedsak går prosjektet ut på at Yara henter ut et konsentrat av sjeldne jordarter fra sin gjødselproduksjon, før REEtec skiller jordartene fra hverandre slik at de kan anvendes i andre produkter. Etter separeringen er gjennomført, går den delen som ikke består av sjeldne jordarter tilbake til Yaras produksjon.

– På den måten får de en gjensidig nytte av hverandre. Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier prosjektlederen.

De jordartene som benyttes til magnetproduksjon sendes videre til det britiske selskapet Less Common Metals (LCM) som produserer metaller fra de sjeldne jordartene. Metallet sendes deretter til Vacuumschmelze, en ledende tysk produsent av sterke magneter.

På verdensbasis er det et økende behov for sjeldne jordartsmetaller. De brukes blant annet i el-biler, telefoner, dørlåser, høyttalere og mobiltelefoner. Prosjektet har et 4-årsperspektiv. Dersom prosjektet lykkes vil de kunne erstatte 50 prosent av dagens metallimport fra Kina.

BILLIGERE OG MER MILJØVENNLIG
Produksjon i og transport fra Kina gir et høyt miljøavtrykk.

– Livssyklusanalyser på materialene som leveres fra Kina viser at de har et ekstremt høyt miljøavtrykk. De sjeldne jordartene utvinnes fra gruver og separeres i en prosess som skaper mye avfall, og i tillegg kommer frakten, sier Ratvik.

Yara og REEtec sin prosess skaper veldig lite avfall, og blir langt billigere enn å importere fra Kina.

PILOTANLEGG PÅ PLASS
Yara sitt pilotanlegg skal teste prosessen med å hente ut jordartselementer fra sin produksjon. REEtec etablerte en industriell pilot på Herøya i 2019 for å separere sjeldne jordartsmetaller. Der separeres også råstoffene fra Yara. Denne piloten utvides til fullskala dersom prosjektet lykkes.

– Yara har lenge sett etter en miljøvennlig måte å utvinne sjeldne jordarter på. Da REEtec bestemte seg for å etablere seg på Herøya, var det veldig interessant for Yara å kjøre en test på dette gjennom deres pilotprosjekt, sier Ratvik.

Første beholder med konsentrat av sjeldne jordarter ble levert i uke 34.
Prosjektet har fått støtte fra EU Horizon 2020 (GA 776559), som er verdens største program for forskning og innovasjon. Totalrammen for SecREEts-prosjektet er på nærmere 200 millioner kroner.

PBT_kart_oppdelinger - secreets

Sjeldne jordarter, eller Rare Earth Elements (REE) er en samlebetegnelse for 17 ulike grunnstoffer. Sjeldne jordarter er metaller som brukes i høyteknologiske produkter og grønne teknologier.

Kilde: SINTEF.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere magasin-artikler

Glem sommer-OL og all verdens VM …

Frier Vest er i semifinalen i en langt viktigere konkurranse  Hele 82 tilbydere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering

8

grunner til å være stolt av Telemark